Son Yazılar

Boşanma Davası Devam Ederken, Tazminat ve Nafaka Haklarını Temin Etmek İçin De Olsa Davalının Emekli İkramiyesine Tedbir Konulamayacağı

Yargıtay 3

Özet: Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sadece uyuşmazlık konusu hakkında tedbir kararı verilebilir. Davacının boşanma davasındaki boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa davaya konu olmayan davalı erkeğin emekli ikramiyesi üzerine tedbir konulamaz.  T.C. Yargıtay 2. Hukuk dairesi E: 2014/28472 K: 2015/13674 K.T.: 26.06.2015 DAVA: Taraflar …

Devamını oku

Avukatlık Ünvanı Kullanılarak İşlenen Suç – Basit Dolandırıcılık

Yargıtay-2

Özet: Yargıtay’da tanıdıkları olduğunu ve davayı lehlerine sonuçlandıracağını söylediği olayda, sanığın, belli bir kamu görevlisi yanında hatırı sayıldığından ve ilişkisi olduğundan bahsetmeksizin, kendisinin avukat olduğunu ve yargıda tanıdıkları olduğunu söylemek suretiyle hükümlüyü tahliye ettirme karşılığında katılanlardan menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu sabittir.

Devamını oku

Sigorta Broker’lığı Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Genel Hükümlerin Uygulanması Gerektiği

Yargıtay-2

Özet: Taraflar arasındaki ilişki Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tellallık sözleşmesinden değil, Sigorta Murakabe Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenen sigorta brokerliği sözleşmesinden kaynaklanan bir ilişkidir. Sözleşmenin haksız feshi halinde, davacı genel hükümlere göre talepte bulunacaktır.

Devamını oku