Anasayfa / Kaynak (page 10)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

HMK, Birinci Kısım, İkinci Bölümde, 24-33. maddeleri arasında yargılamaya hakim olan ilkeleri düzenlemiştir. HUMK’ta yer alan ilkeler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na da alınmış, bazılarında evrensel hukuk kuralları doğrultusunda önemli değişikler yapılmıştır. “Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü” gibi yeni bir kural ise, ilk defa usul yasamızda yer bulmuştur.

Devamını oku

HMK: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

HMK Yazı dizimizin önceki bölümlerinde Görev ve Yetki konularını işlemiştik. Usul yasamızın Birinci Kısım Üçüncü Ayrımında görevsizlik ve yetkisizlik kararı üzerine izlenecek yollar düzenleme altına alınmıştır. Görevsizlik Değerlendirmesi Görevsizlik, HMK m.114/1-c’de de belirtildiği üzere, dava şartlarındandır ve dava şartları, taraflarca her zaman ileri sürülebileceği gibi, mahkeme tarafından da yargılamanın her …

Devamını oku

HMK: Yetki

Yetkiye ilişkin hükümler, 6100 sayılı yasanın Birinci Bölüm, İkinci Ayırım’ında 5. ila 19. maddeleri arasında düzenlenmiştir. HMK da, HUMK döneminde var olan genel yetkili mahkeme kuralını benimseyerek, devamında özel yetkili hal ve durumları sıralamıştır: Genel Yetki HMK, 5. maddesinde, mahkemelerin yetkisinin, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak …

Devamını oku

HMK: Görev

Giriş 1 Ekim 2011’de yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili bir yazı dizisi hazırlama fikri epeydir vardı. Köklü değişikliklerle gelen yeni usul yasamızı başlıklara ayırarak inceleyerek hem ziyaretçilerimize yeni usulü anlatacak, hem de Hukuk Sokağı kütüphanesine önemli bir kaynak eklemiş olacaktım. 6100 sayılı yasa, aradan geçen 7 aylık zaman …

Devamını oku

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Usulü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ilk olarak 1959 yılında kurulmuş olmakla birlikte, bugünkü halini 1998 yılında yürürlüğe giren 11 numaralı protokol ile almıştır. Türkiye, AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini 1990 yılında tanımıştır. Mahkemenin resmi dili İngilizce ve Fransızca’dır. Mahkeme, Fransa’da bulunan Strasbourg kentindedir. Çeşitli dairelerden oluşan Mahkeme’de toplam 47 yargıç görev yapmakta olup, Türkiye’yi temsilen Prof. …

Devamını oku

Trakya Bildirisi

TOPRAĞIMIZA,  SUYUMUZA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ   Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 13.07.2004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe giren 1/100 000 ölçekli “Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı”; gerek kapsamı, gerekse yapılış süreci açısından, bölgenin ekolojik değerlerini dikkate alarak koruyan ve çağımızda Habitat İlkeleri ile bütünleşen, bilimsel yaklaşımla yapılmış; tüm …

Devamını oku

Trakya Planlanıyor(!)

Siyasi iktidar üst ölçekli çevre düzeni planlarıyla ülkemizi “plan”lamaya devam ediyor. Son yıllarda Çevre Düzeni Planlarını hızla  şirketlere hazırlatıp, yürürlüğe sokan Çevre ve Orman Bakanlığı; uzmanların, hukukçuların eleştiri ve itirazlarını, Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik hükümlerine rağmen dikkate almamıştır. Aceleciliğin “yeni” sermayenin ve küresel sermaye güçlerinin istekleri ve ihtiyaçları ile …

Devamını oku
X