Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Anayasa Hukuku 2008-2009 Final soruları (N.Ö.)

Selçuk Hukuk Anayasa Hukuku 2008-2009 Final soruları (N.Ö.)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU (N.Ö.) FİNAL SINAVI  09.06.2009

TALİMAT: Süre 90 dakikadır.Cevaplar gerekçeli olacaktır.Mevzuat kullanmak serbesttir.

I-OLAY 1

10.04.2007 tarihinde Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile yüzde on olan ülke barajı yüzde beşe düşürülmüştür. 20.10.2007 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra; A partisi 280 milletvekili, B partisi 180 milletvekili, C partisi 90 mişlletvekili ile meclise girmiştir.Cumhurbaşknı hükümeti kurma görevini (A) Partisi Genel Başkanına vermiştir. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu listesini 2.5.2008 tarihinde onaylamıştır. Başbakan programını okuduktan sonra güvenoyuna başvurmuştur. 15.5.2008 tarihinde 500 kişi ile toplanan TBMM Genel Kurulunda, 275 kabul ve 190 red,35 çekimser oy kullanılmıştır.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında” TBMM bir karar almıştıre.Bu karar 16 Mayıs 2009 tarihinde Meclis Başkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (C) Partisinin Anayasa’nın 68/4. maddesine aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesi ile kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştır.dava henüz sonuçlanmadan (C) Partisinin yetkili organları tarafındankapanma kararı(fesih kararı) verilmiştir.

Hakkında “ Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak “ suçlaması ile 10.05.2007 tarihinde dava açılmış olan (X) yargılaması devam ederken, 20.10.2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilmiştir.Milletvekili seçildikten sonra ifadesi alınmak üzere mahkemeye Çağırılan (X)’in duruşmaya gelmememsi üzerine hakkında zorla getirme kararı verilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı milletvekili (X) hakkında Meclis Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmada Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı iddasıyla başkja bir dava daha açmıştır.

Cumhurbaşkanı (Y) hakkında Cumhurbaşkanı seçilmeden önce işlediği iddia edilen bir suç ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığı tarafından açılmış bir dava vardır.

10.05.2007 tarihinde , 184 milletvekili Anayasanın 125. maddesinin değiştirilmesi amacıyla değişiklik teklifinde bulunmuştur. Yapılan birinci oylamada değişiklik teklifi hakkında 325 olumlu oy kullanılmıştır. İkinci oylamada ise, değişiklik teklifi 370 olumlu oyla kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı söz konusu anayasa değişiklğini onaylamış ve değişiklik 29.05.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01.06.2007 tarihinde TBMM erken seçim kararı almak üzere toplanmıştır. Yapılan oylamda 270 evet oyuna karşılık 275 red ve 3 çekimser oy kullanılmıştır.Yapılan oylamada red oyları 276’yı bulamadığı için erken seçim kararını alınmış ve erken seçim tarihi de kararlaştırılmıştır.

SORULAR

1. Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan bir değişiklik 20.10.2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde uygulanabilir mi? (5p.)

2. Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini (A) Partisi Genel Başkanına vermesi yerinde midir? Hükümet ne zman kurulmuştur? 15.02.2008 tarihinde yapılan oylamanın sonuçları nelerdir? (10p.)

3. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında yapılacak anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair TBMM kararı denetlenebilir mi? (5p.)

4. Uygun bulma işlemi bir kanun ile yapılsaydı bu kanun denetlenebilir miydi?(5p.)

5. (C) Partisinin Anayasanın 68/4. maddesine aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatılması mümkün müdür? (5p.)

6. (C) Partisinin yetkili organları tarafından kapanma kararı (fesih kararı) verilmesinin kapatma davası üzerine bir etkisi var mıdır? (5p.)

7. “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlaması ile açılan dava (X)’in yargılanabilmesi mümkün müdür? (X) hakkında verilen zorla getirme kararı anayasaya uygun mudur? (5p.)

8. Milletvekili (X) hakkında Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı iddiasıyla açılan davada yargılama yapılabilir mi? (X) bu olayda yasama sorumsuzluğundan faydalanabilir mi? (5p.)

9. Cumhurbaşkanı (Y) hakkında Cumhurbaşkanı seçilmeden önce işlediği iddia edilen bir suç ile ilgili olarak açılmış olan davada yargılanması mümkün müdür? (5p.)

10. Söz konusu Anayasa Değişikliğinin birinci ve ikinci oylamalarının hukuki sonuçları nelerdir? Neden? Cumhurbaşkanının işlemi hukuka uygun mudur? Neden? (5p.)

11. Meclisin almış olduğu erken seçim kararı yerinde midir? Neden? Bu kararın denetimi var mıdır? (5p.)

II- OLAY 2

03.01.2000 Avukatlık Kanununda gerçekleştirilen bir değişiklikle stajyer avukatlara stajlarının sonunda avukatlık sınavı getirilmiştir. 18.01.2000 tarihinde Konya Barosunda avukatlık stajını tamamlayan A kaydının yapılması için yine aynı Baroya müracaat etmiştir. Baro böyle bir kaydın yapılabilmesi için avukatlık sınavını geçilmiş olması şartını ileri sürerek talebi reddetmiştir. A Avukatlık Kanunu’ndaki değişikliğin Anayasaya aykırı olduğu iddiasına dayanarak 01.03.2000 tarihinde Konya İdare Mahkemesine başvurmuş ve düzenlemenin iptalini talep etmiştir. Yine Sivas Barosu da düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Bu arada 08.03.2000 tarihinde “Avukatlık Sınavına Hayır Platformu” üyelerinin baskıları sonucunda 115 milletvekili değişikliğin iptali için Anayasa mahkemesine başvurmuştur.

SORULAR

1. A’nın İdare Mahkemeindeki Anayasa aykırılık iddiasını, itirazın diğer şartlarını da açıklayarak, değerlendiriniz. (5p.)

2. A’nın Anayasa aykırılık iddaları neler olabilir değerlendiriniz. (5p.)

3. Sivas Barosunun başvurusunu değerlendiriniz. Bu olay 1961 Anayasası döneminde yaşanmış olsaydı cevabınız değişir miydi? (5p.)

4. 115 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine başvurusunu değerlendirniz. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar vermelidir? (5p.)

5. A’nın başvurusu üzerine, İdare Mahkemesinin dosyayı göndermesi üzerine olayı değerlendiren Anayasa Mahkemesinin 12.04.2000 tarihinde davayı esastan reddettiğini farz edelim. 06.08.2009 tarihinde aynı durumda bulunan B’nin yine aynı süreci işletmesi halinde Anaysa Mahkemesi nasıl bir karar vermelidir? Bu durumda Cumhurbaşkanı düzenlemenin iptalini isteseydi cevabınız değişir miydi? (5p.)

III- “Anayasalar kendi zamanlarının çocuklarıdır.” sözünü açıklayınız. (15p.)

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …