Anasayfa / Haber & Güncel / Bugün Resmi Gazete’de Yayınlanan Kanunlar

Bugün Resmi Gazete’de Yayınlanan Kanunlar

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni kanunlar şöyle:

6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun : Afet riski altında bulunan alanlar ile bunların dışındaki riskli yapıların bulunduğu yerlerin yenilenmesi ve dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar getiren yasa, 31.05.2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile, riskli alan ve riskli yapıların tanımı yapılarak, bunların dönüştürülmesi ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Kentsel dönüşüm sürecine TOKİ’nin de dahil edilmesiyle birçok riskli yapının dönüştürülmesi amaçlanıyor.

6307 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun : Yürürlüğe giren yasa ile, Muğla Üniversitesi’nin adı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştiriliyor. Ayrıca İstanbul’da Murat Hüdavendigar Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi adında iki yeni üniversitesi kuruluyor.

6308 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun : Yasa ile eczane sayıları yeniden düzenlenerek, ilçedeki nüfusa göre her 3.500 kişiye bir eczane düşecek şekilde yeniden belirlenecek. Hiç eczane bulunmayan yerlerde ise nüfusa bakılmaksızın bir eczane açılmasına izin verilecek. Eczane açmak ya da bir eczanede mesul müdür olarak çalışmak isteyenler için bir yıl süreyle bir başka eczanede ecza yardımcılığı yapması zorunluluğu da getirilen yasa ile, başkasının ruhsatı ile eczane açılmasının önüne geçilmek isteniyor.

Ayrıca 63096310 ve 6311 sayılı yasalar ile birtakım uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin kanunlar da bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.
X