Anasayfa / Haber & Güncel / Denetimli Serbestlik Tasarısı TBMM’de Kabul Edildi

Denetimli Serbestlik Tasarısı TBMM’de Kabul Edildi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı, 05.04.2012 gecesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın kabul edilmesi sonrası Meclis’te bir konuşma yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 bin hükümlünün tahliye olacağını açıkladı.

Yasa Kapsamı

Görüşülmesi sırasında verilen önerge ile kapsamı genişletilen yasadan şunlar yararlanacak:

  • Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az kalan hükümlüler, cezalarının bir bölümünü cezaevi dışında geçirebilecek
  • 6 yaşından küçük çocuğu bulunan veya koşullu salıverilmesine 2 yıl ya da daha az süre kalan kadın hükümlüler ile ağır hastalık, sakatlanma ve yaşlılık nedeniyle hayatını tek başına idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine 3 yıl ya da daha az kalan hükümlüler de aynı durumdan yararlanacak
  • Cezaların, denetimli serbestlik hükümleri uyarınca cezaevi dışında geçirilecek olmasına, İnfaz Hakimi karar verecek. Ağır hastalık, yaşlılık yahut sakatlık durumlarında Adli Tıp Kurumu veya Adalet Bakanlığı’nın belirlediği hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu zorunluluğu gerekecek.
  • Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezasının infazına karar verilen hükümlü, koşullu salıverilme tarihine kadar; kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılabilecek, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulabilecek, belirlenen yer veya bölgelere gitmeyebilecek, belirlenen programlara katılabilecek. Bu yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına denetimli serbestlik müdürlüğü karar verecek
  • Hükümlü; cezaevinden ayrıldıktan sonra, denetimli serbestlik müdürlüğüne 3 gün içinde müracaat etmemesi; yükümlülüklere, hazırlanan denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle, hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı cezaevine gönderilecek

Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası ayrıntılı bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.
  • okan karakaş

    bir bilgisi olan bana yardımcı olabilirmi 1 seneden az cezası kesilmiş fakat dışarda olanlar bu yasadan faydalana biliyorlarmı örneğin yargıtayda dosyası olanlar gibi