Anasayfa / Haber & Güncel / Yeni Düzenleme Sonrası Karşılıksız Çek Uygulaması

Yeni Düzenleme Sonrası Karşılıksız Çek Uygulaması

09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Çek Kanunu’nda önemli değişiklikler yaptı. Düzenlemeler, aynı gün itibariyle yürürlüğe girerken, karşılıksız çeklerde yeniden eski sistemde olduğu gibi cezai yaptırımlar öngörülüyor.

İşte yeni düzenlemeler sonrası Çek Kanunu değişiklikleri:

Çek

  • Karekodlu çekin sisteme kaydedilmesinden sonra çeki düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde oluşacak değişiklikler, tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.
  • Kanuni süresi içinde ibraz edilerek “karşılıksızdır” işlemi yapılması durumunda, hamilin de şikayeti üzerine, her bir çek yaprağı için 1.500 güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına da hükmedecek. Çek sahibinin tüzel kişi olması durumunda, çek hesabı açma yasağı çeki keşide edenler ile yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen yetkililer hakkında da uygulanacak.
  • Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacak. Ancak, mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecek.
  • Mahkemece verilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda, bu ceza, başka bir güvenlik tedbirine hükmedilmeksizin, doğrudan hapis cezasına çevrilecek.
  • Karşılıksız kalan çek bedelini, ibraz tarihinden itibaren ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden işlemiş faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında devam eden dava düşecek. Mahkumiyet hükmü verilmiş olsa ve kesinleşse dahi, ödeme halinde ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.
  • Şikayetten vazgeçme halinde de aynı usul uygulanacak.
  • Cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması talep edilebilecek.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.