Son Yazılar

İŞ KANUNU’NDA DÜZENLENEN KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – PUANTAJ KAYITLARININ SUNULMASI İÇİN DAVALIYA SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Özet: Mahkemenin davalıya puantaj kayıtlarını ibraz etmesi için kesin süre vermesi, ibraz edilmemesi halinde de HMK m. 220’nin 2. ve 3. fıkralarına göre işlem yapılacağının ihtar edilmesi gerekir. Puantaj kayıtları ibraz edildiğinde bu kayıtlara esas alınarak fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret hesaplanmalı ve varsa hüküm altına alınmalıdır. T.C. Yargıtay 9. …

Devamını oku

ASKERİ KURUMA SİVİL MEMUR ALIMINDA BOY ŞARTI – KAMU HİZMETİNE GİRMEDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLARIN YASAYA VE GÖREVİN NİTELİĞİNE UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ

Özet: Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacak kişilerde aranılacak genel ve özel şartlar belirlenmiş bulunmaktadır. Bu maddenin “özel şartlar” bölümünde, kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında bazı koşulların ayrıca belirleneceği sonucuna ulaşılmakta ise de, yönetmelik gibi alt düzenlemelerde getirilen kısıtlamaların, yasaya ve görevin niteliğine uygun olması gerektiği de açıktır. Bu itibarla …

Devamını oku

ETKİLİ MESAFEDEN İKİ TABANCA İLE ATEŞ ETME – ÖLDÜRME KASTI

Özet: Sanığın etkili mesafeden hedef alarak yan yana duran maktul ve mağdura doğru iki tabanca ile çok sayıda ateş ettiği, bu durumda hem maktul hem de mağdur için neticenin muhakkak olduğu, mağdurdaki yaraların yeri ve niteliği de nazara alındığında, aralarında husumet bulunmasa da sanığın mağdura yönelik eylemini zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını …

Devamını oku