Son Yazılar

Mazeret Dilekçesi

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE    Dosya No                : …… / ……Esas Duruşma Günü      : 17/03/2007 Duruşma Saati       : 10:30   DAVACI                    : VEKİLİ                      : Av. KONU                       : Mazeret dilekçemizdir. AÇIKLAMA ve TALEP Yukarıda dosya numarası verilen davanın 17/03/2007 günü yapılacak oturumuna, aynı gün ve saatte Artvin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen …../…. Esas sayılı dosyanın karar …

Devamını oku

Vekalet Ücret Sözleşmesi

VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ   İŞ SAHİBİ                             : ………… …………….. VEKİL                                   : …………. …………………. İŞ                                           : Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak.   ALACAĞIN DEĞERİ         : 8.000 (sekizbin) TL KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ       : 1.200 (Binikiyüz) TL (Davaya esas olan harç değerinin %15’i(Yüzde onbeş)i)   I İŞ SAHİBİ SAYIN ……………… …………….., TARAFIMIZA MÜRACAATLA, AVUKAT ……………. …

Devamını oku

Adli Sicil Talep Dilekçesi

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA ……………………………………………………………………………………………………… verilmek üzere, sabıka kaydım olup / olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. …./…./2007 Adı ve Soyadı imza Açık Kimliği : T.C. Kimlik No              : Soyadı                           : Adı                                 : Baba Adı                       : Ana Adı                         : Doğum Yeri                  : Doğum Tarihi               : Nüfusa Kayıtlı Olduğu …

Devamını oku