Son Yazılar

Ankara Hukuk Kıymetli Evrak Vize Soruları (2004/05)

07.01.2005 SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 40 dakikadır. 2) 1. soru 20, 2. soru 80 puan değerindedir. 3) Gerekçesiz cevaplar değerlendirilmeyecektir. 4) 2. soruda bono olarak sorulan sorunun poliçe olarak düşünülmesi, cevabı değiştirmeyecektir. SORULAR: SORU 1: Uygulamada poliçeye nispetle bononun daha yaygın biçimde kullanılmasını nasıl açıklarsınız? SORU 2: Keşideci K, 01.01.2004 tarihinde …

Devamını oku

Ankara Hukuk Kıymetli Evrak Vize Soruları (2003/04)

Sınav Talimatı: 1. Sınav süresi 45 dakikadır. 2. I. soru 80, II. soru 20 puan değerindedir. 3. Kanun kullanılmayacaktır. SORU I: Kemal Kaner, satın aldığı buzdolabı karşılığında beyaz eşya satıcısı Leyla Leman lehine, keşide tarihi 30.05.2000 olan ve üzerinde 5.000.000.000 (beş milyar) TL yazan bir poliçe düzenleyip, Leyla Leman’a teslim etmiştir. Bu poliçede …

Devamını oku

Ankara Hukuk Kıymetli Evrak Vize Soruları (2002/03)

13.01.2003 Sınav Talimatı: 1.   Sınav süresi 35 dakikadır. 2.   Gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir. 3.   Başka kağıt verilmeyecektir.   SORU I: Ankara, 04.01.2003 “İşbu poliçe karşılığında Mehmet Doğru’ya 5 milyar TL ödeyiniz”. Muhatap Keşideci Ahmet Sert Kasım Kurt – Adres Adres                                             İmza (Aşağıdaki ihtimaller birbirinden bağımsızdır) 1. Yukarıda metni verilen poliçe Mehmet Doğru tarafından ciro …

Devamını oku