Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Gaiplik Talebi Dilekçe Örneği

Gaiplik Talebi Dilekçe Örneği

EDİRNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : Hasımsız

KONU                              : ………….. hakkında gaiplik kararı verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR             

1
Müvekkilimin babası, 18/11/2003 tarihinde sabah 09:00 sularında işe gitmek üzere evden ayrılmış, fakat bir daha eve dönmemiştir.

2
Aradan beş yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen ne kendisinden bir haber alınabilmiş ne de kendisine ait bir iz bulunabilmiştir.

3
…………….., şu an 55 yaşındadır. Müvekkilim, babasını aramak için uzun uğraşlara girmiş, ancak bir netice alamamış, babasına ait herhangi bir ize rastlayamamıştır. Bu nedenle de babası ………………….. hakkında gaiplik isteminde bulunmak zorunda kalmıştır.

HUKUKİ NEDENLER    : MK, HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Nüfus kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi.

SONUÇ                         : Açıklanan nedenlerle, baba ………………… hakkında gaiplik kararı verilmesini vekaleten Sayın Mahkemeniz’den saygılarımla arz ve talep ederim.08/12/2008

Avukat
…….. ……..

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

……………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   …

X