Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Gaiplik Talebi Dilekçe Örneği

Gaiplik Talebi Dilekçe Örneği

EDİRNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : Hasımsız

KONU                              : ………….. hakkında gaiplik kararı verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR             

1
Müvekkilimin babası, 18/11/2003 tarihinde sabah 09:00 sularında işe gitmek üzere evden ayrılmış, fakat bir daha eve dönmemiştir.

2
Aradan beş yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen ne kendisinden bir haber alınabilmiş ne de kendisine ait bir iz bulunabilmiştir.

3
…………….., şu an 55 yaşındadır. Müvekkilim, babasını aramak için uzun uğraşlara girmiş, ancak bir netice alamamış, babasına ait herhangi bir ize rastlayamamıştır. Bu nedenle de babası ………………….. hakkında gaiplik isteminde bulunmak zorunda kalmıştır.

HUKUKİ NEDENLER    : MK, HUMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Nüfus kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi.

SONUÇ                         : Açıklanan nedenlerle, baba ………………… hakkında gaiplik kararı verilmesini vekaleten Sayın Mahkemeniz’den saygılarımla arz ve talep ederim.08/12/2008

Avukat
…….. ……..

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Hukuk Sokağı bekçisi, avukat.

Ayrıca bknz.

Word formatında indirmek için tıklayınız.

Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

……………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   …