Anasayfa / Adliye / Adalet Bakanlığı’ndan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı

Adalet Bakanlığı’ndan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı

Adalet Bakanlığı, web sitesinde 01.08.2012 günlü duyuru ile, yazılı ve sözlü sınav sonucu 9-5 dereceli kadrolara 300 icra müdür ve müdür yardımcısı atayacağını açıkladı. Duyuru, esasen Bakanlığın 2012 yılı sınav takvimi olarak göre 17.02.2012 tarihinde açıklanmış ve Hukuk Sokağı’nda da yayınlanmıştı. 30 Eylül 2012 Pazar günü Ankara’da yapılacak yazılı sınav, 9:30 – 11:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda 70 ve daha üzeri puan alan ilk 600 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. 6 Ağustos’ta başlayacak başvurular, 17 Ağustos’ta sona erecek. Başvurular, ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Sınava başvuran adayların şu koşulları taşıyor olmaları gerekmekte:

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1977 ve daha sonra olanlar)
  3.  Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  4. Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  5. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  8. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak şartı aranır.

Resmi duyuru ilanı için: Adalet Bakanlığı

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X