Anasayfa / Adliye / Adalet Bakanlığı’nın Proje Uygulamaları – 2

Adalet Bakanlığı’nın Proje Uygulamaları – 2

Adalet Bakanlığı’nın, adliyelerdeki iş yükünü azaltmak, adliyenin  daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak üzere zaman zaman belli projeler hazırlayarak, pilot adliyelerde uygulamaya geçirdiğini ilk yazımızda belirmiştik. İlk yazının devamı niteliğindeki bu yazımızda da iki projeden bahsetmek istiyoruz: Çocuklar İçin Adalet Projesi ve Ceza Adaleti Sisteminin Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Çocuklar İçin Adalet Projesi

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve aynı kurum ile Eğitim Daire Başkanlığı ve TAA tarafından uygulanan proje 2011-2013 yılları arasında iki yıl süreyle uygulanacak. Avrupa Konseyi’nin maddi katkısı bulunan ve 3.750.000 Avro’luk bütçeye sahip projenin 405.000 Avro’su Adalet Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

Proje web sitesi: ciap.adalet.gov.tr

Projenin Hedefleri

Projenin amacı, hedefler kısmında yeniden belirtilmiş. Buna göre, Çocuklar İçin Adalet Projesinin hedefleri:

“Projenin ulaşmak istediği hedef çocuk adalet sisteminin çocuk haklarına saygılı şekilde ve adil yargılama ilkesi doğrultusunda işlerliğini sağlamak amacıyla ulusal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlayarak çocukların menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını temin etmektir. Temel amacı ise adil yargılamada çocukların haklarını korumak, yargı sistemi içerisinde görev alan kurumlar arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek ve böylece çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkili şekilde uygulanmasını sağlamaktır.”

Proje Faaliyetleri

  1. Ceza infaz kurumlarına yönelik etkin hükümlü yönetim (EHY) programının yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması.
  2. EHY programının uygulamasının izlenmesi için   UYAP ile uyumlu bir program geliştirilmesi.
  3. Çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasına en kısa sürede son verilebilmesi için etkin bir şartlı tahliye ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi.

Proje kapsamında çocuğun korunmasından sorumlu kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine,  koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasının güçlendirilmesine, şiddet mağduru çocukların adalete erişimlerinin kolaylaştırılmasına,  ikincil mağduriyetlerin önlenmesine ve  toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Adalet Akademisi bünyesinde özel bir çocuk adalet sistemi eğitim birimi oluşturulacak,  etkin hükümlü yönetim (EHY) programı yaygınlaştırılacak ve kurumsallaştırılacaktır. Çocukların bulundukları kurumlarda EHY programının uygulanması için bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak ve bu amaçla UYAP ile uyumlu bir program geliştirilecektir. Etkin bir şartlı tahliye ve denetim mekanizması geliştirilecektir.

Ceza Adaleti Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki proje, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğü ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile TAA sorumluluğunda yürütülüyor. 4.000.000 Avro bütçeye sahip projede, bu rakamın 3.400.000 Avro’su Avrupa Birliği, 200.000 Avro Avrupa Konseyi ve 400.000 Avro Adalet Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

Proje web sitesi: cas.adalet.gov.tr

Projenin Hedefleri

Projenin nihai amacı, Türkiye’de “ceza adaleti sisteminde” insan hakları uygulamasını geliştirmek ve ceza adaleti sistemini Avrupa standartları ile uyumlu hale getirmektir.

Proje Faaliyetleri

  1. Ceza Adaleti Sistemi’nde ihtiyaç analizi yapılması,
  2. Adalet Akademisi için eğitim müfredatı hazırlanması,
  3. Ceza Adaleti Sistemi’nin eğiticilerinin eğitimi ve seminerlerin düzenlenmesi,
  4. Uluslararası karşılıklı adli yardımlaşma,

 

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X