Anasayfa / Adliye / Olmalı Mı Olmamalı Mı: Adli Tatil [Anket]

Olmalı Mı Olmamalı Mı: Adli Tatil [Anket]

2013 yılında adli tatilin uygulanıp uygulanmayacağı konusu halen belirsizliğini koruyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 102. maddesi ile adli tatil süresini 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arası olarak belirlemiştir. Ancak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan 650/33 nolu kanun hükmünde kararname uyarınca bu süre, 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri olarak değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre adli yıl, 1 Eylül tarihinde başlayacaktır. Ancak Anayasa Mahkemesi, 18.07.2012 tarih ve 2011/113 E.- 2012/108 K. sayılı kararı ile bu hükmü, çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. İptal kararı 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve Anayasa Mahkemesi, iptal kararının yürürlüğünü altı ay süreyle ertelemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek ve mevzuatta doğacak boşluk nedeniyle, şayet yeni bir düzenleme yapılmazsa, 1927 yılından bu yana uygulanan adli tatil, bu yıl uygulanmayacak.

Anayasa Mahkemesi kararının ardından HSYK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı Komisyon Başkanlıkları ve Böle İdare Mahkemeleri Başkanlıkları’na gönderdiği yazıda, adli tatilde çalışacak personele ilişkin toplantı yapılmasına gerek olmadığını belirtti. Akabinde Bakanlık, adli tatile ilişkin hakim ve savcıların görüşlerini almak için Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına yazı gönderdi.

YARSAV ise, 22.04.2013 tarihinde internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası yasal boşluk doğduğunu ve hakim ve savcıların izinlerini yıl içinde kullanmaları nedeniyle yargı faaliyetlerinin etkilenmeye başladığı, ortaya çıkan belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini ve artık gelenekselleşmiş adli tatilin kesin ve kalıcı bir biçimde yeniden mevzuata girmesi gerektiği yönünde beyanda bulundu. Son olarak ise Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, 23 Nisan’da adli tatilin kaldırılmayacağını, bu kapsamda yeni bir yasa hazırlığı bulunduğu bilgisini verdi.

Yargı çevrelerinde adli tatilin bulunmasına ve süresinin uzunluğuna ilişkin çeşitli görüşler olduğu gibi, adli ara vermenin yalnızca hakim ve savcılar açısından değerlendirildiği, başta adliye çalışanları olmak üzere diğer yargı mensuplarının fikirlerinin alınmadığı yönünden de çeşitli görüşler mevcut.

Adli Tatil Anket Sonuç

07.05.2013 17:06 Düzenleme: Türkiye Barolar Birliği de bugün itibariyle internet sitesinde bir açıklama yaparak adli tatıl kurumunun korunması yönünde görüş bildirdi. Ayrıca konuyla ilgili olarak yürütülen çalışmalar olduğu da yine TBB internet sitesinde yapılan açıklamada yer almakta. Açıklamanın tam metnine erişmek için: Türkiye Barolar Birliği

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Anayasa Mahkemesi, Doktorlara Muayene Yasağı Getiren Hüküm ile Adli Tatile İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü yaptığı toplantısında 08.08.2011 tarihinde çıkarılan ve devlet hastanelerinde …

X