Anasayfa / Av. Aydoğan TAN (page 50)

Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Aralık, 2012

 • 21 Aralık

  5 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri

  3. Yargı Paketi olarak tanımlanan 6352 sayılı yasa, 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmişti. İcra Hukuku ile ilgili önemli değişiklikler de getiren yasa, İcra ve İflas Kanunu’nun bazı maddelerini değiştirmiş, bazı maddelerdeki değişikliklerin de altı ay sonra yürürlüğe girmesini öngörmüştü. Buna dair haber, Hukuk Sokağı’nda yayınlanmıştı. Bu yazımızda ise, İcra …

 • 20 Aralık

  Reeskont ve Avans Faiz Oranları Değişti

  [mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]T[/mks_dropcap]ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20.12.2012 tarih ve 28503 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak iskonto işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti. Buna göre, 20.12.2012 tarihinden itibaren reeskont avans faiz oranı % …

 • 16 Aralık

  HMK: Teminat

  6100 sayılı HMK’nın Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım, Beşinci Bölümü’nde 84 – 89. maddeler arasında düzenlenen Teminat konusu, HUMK dönemine kıyasla önemli değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. Teminat, bazı durumlarda davalının zarara uğramasının önüne geçme düşüncesiyle getirilmiş bir usul hukuku kavramıdır. Teminat, kanunda açıkça belirtilen durumlarda davacı tarafından gösterilir.

 • 13 Aralık

  Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yürürlüğe Girdi

  TBMM Genel Kurulu’nda 21.12.2012 günü kabul edilen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu bugünkü (13.12.2012) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6361 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de yürürlükten kaldırıldı. Ancak, 6361 …

Kasım, 2012

 • 14 Kasım

  Barolarda Resmi Seçim Sonuçları Açıklandı

  Türkiye Barolar Birliği, internet sitesinde yayınladığı 12.11.2012 tarihli duyuru ile Türkiye çapındaki tüm Barolardaki kesinleşen seçim sonuçları ile, baro başkanlarının iletişim bilgilerini yayınladı. TBB verilerine göre pek çok yerde Baro Başkanını yenilediği anlaşılan Baroların seçim sonrası başkanlıkları şu şekilde sıralandı:

 • 10 Kasım

  2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 Olarak Belirlendi

  10/11/2012 gün ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı’nın 419 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı, 2012 yılına ilişkin son geçici vergi döneminde ve 2013 yılı yargı harçlarında uygulanacak.

 • 3 Kasım

  Davaya Vekalet

  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Genel Hükümler Dördüncü Ayrımında yer alan davaya vekalet konusunda kanun koyucu büyük değişikliklere gitmemiş, birtakım sadeleştirmeler ile ufak birkaç değişiklikle yetinmiştir. Davaya vekalet, usul yasamızın 71 ila 83. maddeleri arasında sayılmıştır. Buna göre: Genel olarak Madde 71- (1) Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla …

X