Anasayfa / Av. Aydoğan TAN (page 60)

Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Haziran, 2012

 • 2 Haziran

  Mayıs Ayı Özeti

  Mayıs ayı içerisinde Hukuk Sokağı’nda yayınlanan hukuki gelişme, yenilik ve haberler ile yazarlarımızın bu ayki yazıları şöyle: Hukuki Gelişmeler: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi (31 Mayıs) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı (31 Mayıs) Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıldı …

Mayıs, 2012

 • 31 Mayıs

  Bugün Resmi Gazete’de Yayınlanan Kanunlar

  Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni kanunlar şöyle: 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun : Afet riski altında bulunan alanlar ile bunların dışındaki riskli yapıların bulunduğu yerlerin yenilenmesi ve dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar getiren yasa, 31.05.2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak …

 • 28 Mayıs

  Kredi Kartı İle Avukatlık Ücreti

  Avukatlar, kredi kartı ile avukatlık ücreti ile müvekkilleri adına alacak tahsilatlarını pos cihazlarından yapabilecek. Haciz esnasında da kredi kartı ile tahsilat artık mümkün. Ankara Barosu’nun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na konuyla ilgili yolladığı yazıya verilen cevaba göre avukatlar, kendi avukatlık ücretleri ile müvekkillerinin alacaklarını gerek bürolarında ve gerekse haciz mahallinde kredi …

 • 24 Mayıs

  Anayasa Mahkemesi CMK 234/1-b Hükmünde “Vekil Aracılığı ile” İfadesini İptal Etti

  Anayasa Mahkemesi, 17.05.2012 günü yapılan toplantısında, CMK 234. maddenin ilk fıkrasının b bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “vekili aracılığı ile” ibaresinin iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin web sitesinin güncel bölümünde 21.05.2012 günü yapılan duyuruya göre, Mahkemenin 17.05.2012 günü 9:30’da yapılan toplantısında iptal kararı çıktı. Başvuru, Kara Kuvvetleri Komutanlığı …

 • 21 Mayıs

  İcra Hukukunda E-Haciz Dönemi Başlıyor

  Yargı işlemlerinin elektronik ortama taşınmasında Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın sitesinde yapılan yapılan duyuruya göre, Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir yıldır çalışmaları devam eden e-haciz uygulaması devreye girdi. İki kurum arasında 14.05.2012 tarihinde yapılan imza töreni ile, uygulama resmi olarak kabul edilmiş oldu.

 • 21 Mayıs

  Anayasa Mahkemesi’nin HMK m. 3 İptal Gerekçesi Yayınlandı

  Anayasa Mahkemesi, 16.02.2012 tarihinde yapılan toplantısında, HMK 3. maddesinin iptaline karar vermişti. 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de, bu kararın iptal gerekçesi yayınlandı. Oybirliğiyle fakat farklı gerekçelerle alınan kararın tam metnini ve gerekçelerini yazımızın sonunda bulabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi, 3. maddenin iptali sonrası erteleme yönünde bir karar almadığından, iptal kararı derhal …

 • 20 Mayıs

  Sürücü Belgesi Süresiz Olarak Geri Alınamayacak

  Anayasa Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmasını düzenleyen 48/6 maddesindeki “… sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, altı ay sonra -yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde- …

X