Anasayfa / Av. Aydoğan TAN (page 97)

Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Mart, 2007

 • 29 Mart

  Ödeme Emrine İtiraz

  ………………………… İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAKİP NO : …../…. Esas ALACAKLI                                           : …………….. …………… BORCA İTİRAZ EDEN                : …………….. ……………………….  KONU                                                     : Takibe itirazlarımdır. AÇIKLAMALAR 1 Müdürlüğünüz tarafından yollanan …/…/….. tarihli ödeme emrini …/…/….. tarihinde tebliğ aldım. 2 Alacaklı ……………  …………. ile aramızda takip konusu satım ilişkisi mevcuttur. …

 • 29 Mart

  Selçuk Hukuk Miras Hukuku Final Soruları (2005/06)

  S.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI ADI SOYADI        :                                                                                   19.06.2006 NUMARASI         :                                          Salon No:                                Sıra No: TALİMAT            : Toplam 40 soru olup, süre 80 dakikadır. Kanun kullanmak yasaktır. Yanlış cevaplar puan götürmez. Cevaplarınızı, tablo üzerinde (X) koymak suretiyle yapınız. Sonradan değiştirilen ve iptal edilen cevaplar kesinlikle değerlendirilmeyecektir. BAŞARILAR DİLERİM. Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMAN …

 • 3 Mart

  Mazeret Dilekçesi

  RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE    Dosya No                : …… / ……Esas Duruşma Günü      : 17/03/2007 Duruşma Saati       : 10:30   DAVACI                    : VEKİLİ                      : Av. KONU                       : Mazeret dilekçemizdir. AÇIKLAMA ve TALEP Yukarıda dosya numarası verilen davanın 17/03/2007 günü yapılacak oturumuna, aynı gün ve saatte Artvin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen …../…. Esas sayılı dosyanın karar …

 • 3 Mart

  Vekalet Ücret Sözleşmesi

  VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ   İŞ SAHİBİ                             : ………… …………….. VEKİL                                   : …………. …………………. İŞ                                           : Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak.   ALACAĞIN DEĞERİ         : 8.000 (sekizbin) TL KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ       : 1.200 (Binikiyüz) TL (Davaya esas olan harç değerinin %15’i(Yüzde onbeş)i)   I İŞ SAHİBİ SAYIN ……………… …………….., TARAFIMIZA MÜRACAATLA, AVUKAT ……………. …

 • 3 Mart

  Adli Sicil Talep Dilekçesi

  ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA ……………………………………………………………………………………………………… verilmek üzere, sabıka kaydım olup / olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. …./…./2007 Adı ve Soyadı imza Açık Kimliği : T.C. Kimlik No              : Soyadı                           : Adı                                 : Baba Adı                       : Ana Adı                         : Doğum Yeri                  : Doğum Tarihi               : Nüfusa Kayıtlı Olduğu …

 • 2 Mart

  Stajyer Avukat Yetki Belgesi

  YETKİ BELGESİ  Hukuk büromuzda  …………… tarihinden itibaren stajyer avukat olarak görev alan Sayın ……….. ……………; Büromuz adına İcra takipleri başlatmaya, dava açmak için dilekçeleri tevdiye ve lüzumlu müracaatı yapmaya; İcra ve dava dosyalarından lüzumlu gördüğü evrakın örneklerini almaya; Dava dosyalarında karar asıllarını almaya; Tarafımızdan büromuzda hazırlanmış talepleri icra dosyalarına ve …

Şubat, 2007

 • 23 Şubat

  Selçuk Hukuk Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Soruları (2006/07)

  S.Ü.H.F. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VİZE SINAVI 29.01.2007 TALİMATLAR: Sınav süresi 75 dakikadır. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkılmasına izin verilmeyecektir. Mevzuat kullanılmayacaktır. Cevaplar okunaklı bir yazıyla ve mutlaka gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar doğru bile olsa değerlendirilmez. Yanlış gerekçeyle ulaşılan doğru cevaplara puan verilmeyecektir. Tek çarşaf kağıt kullanılacaktır. SORULAR OLAY Sarayönü civarında yol kenarında bir …

X