Anasayfa / Ayşe Sırma GÜROL

Ayşe Sırma GÜROL

Ayşe Sırma GÜROL
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi.

Mart, 2015

  • 17 Mart

    Bazı Kavramlar Üzerine…

    Eşitlik, Anayasal düzene göre incelendiğinde, herkesin aynı haklardan yararlandığı, herkesin aynı düzeyde olduğu toplumu işaret eder. Eş değer kavramı ise, her ne kadar Arapça’da muadil olmayı, eşit olmayı dile getirse de eşitlik kelimesinin yerini tutamaz. Zira anayasanın temel hak ve özgürlüklere yönelik yasası “Herkes kanun önünde eşittir” der, “eşdeğer”dir demez. …

X