Anasayfa / Eğitim (page 4)

Eğitim

hukuk eğitimine ilişkin gelişmeler, sınav soruları ve ders notları

Kıymetli Evrak Hukuku Özet Çalışma Notları

Nama yazılı senetlerin kamu güvenliği yoktur ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi nama yazılı olsa bile kamu güvenliğine sahiptir. Nama tazılı olabilecek kıymetli evraklar şunlardır; Hisse senetleri, ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi ve tüm kambiyo senetleri nama yazılı olabilir. İpotekli borç senedi tapuya kayıtlı bütün gayrimenkuller için …

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku Özet Çalışma Notları

Ölmüş kişi adına takip yapılamaz ancak kişinin takip sırasında ölmesi durumunda icra takibine terekeye karşı devam edilir. (m.53/2) Ancak terekenin tüzel kişiliği olmadığı için takibin bütün mirasçılara veya tereke temsilcisine karşı devam ettirilmesi gerekir. Ancak borçluya karşı iflas takibine başlanmışsa iflas takibi ve davasına mirasçılara karşı devam edilemez. İFLAS DAVASI …

Devamını oku

Üniversitelerde Yatay Geçiş Müjdesi

Üniversitelerde yatay geçiş müjdesi; YÖK, üniversitelerde örgün öğretim programlarından ikinci öğretim ile ön lisans ve lisans programları arasında yatay geçişlerde esneklik sağlayan yönetmelik taslağı hazırladı. Üniversitelerde yatay geçiş müjdesi; YÖK, üniversitelerde örgün öğretim programlarından ikinci öğretim ile ön lisans ve lisans programları arasında yatay geçişlerde esneklik sağlayan yönetmelik taslağı hazırladı. …

Devamını oku

İdare Hukuku Özet Çalışma Notları II

İdareye ilişkin anayasal ilkeler – Hukuk Devleti – İdarenin bütünlüğü–Yeki Genişliği – Laiklik – Merkezden ve yerinden yönetim ilkleridir. Polis devleti kuralsız devlet demek değildir. Ancak kurallara uymamanın bir yaptırımı ve yönetenlerin yönetilenlere karşı sorumluluğu yoktur. Hazine teorisi ile polis devlet anlayışı yumuşatılmış devletin verdiği zararlardan mali olarak sorumlu olacağı kabul …

Devamını oku

Ceza Hukuku Özet Çalışma Notları

CEZA GENEL – ÖZEL – USUL HUKUKU İmar Kirliliğine neden olma suçu yayımı tarihinde (26.06.2004)Çevrenin kasten veya taksirle işlenmesi suçu yayımı tarihinden 2 yıl sonra (26.06.2006)Diğer hükümler 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdi AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİ Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan …

Devamını oku

Selçuk Hukuk Anayasa Hukuku 2008-2009 Final soruları (N.Ö.)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU (N.Ö.) FİNAL SINAVI  09.06.2009 TALİMAT: Süre 90 dakikadır.Cevaplar gerekçeli olacaktır.Mevzuat kullanmak serbesttir. I-OLAY 1 10.04.2007 tarihinde Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile yüzde on olan ülke barajı yüzde beşe düşürülmüştür. 20.10.2007 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra; A partisi 280 milletvekili, B partisi 180 milletvekili, C partisi …

Devamını oku
X