Anasayfa / İçtihatlar (page 11)

İçtihatlar

Duruşmaların Aynı Saate Verilmesi, Adil Yargılama Hakkına Aykırılık Oluşturur

Özet: Mahkemenin her dava dosyası için değişik saatler belirleyerek duruşmalara devam etmek, böylelikle taraflara ve vekillerine adil yargılama hakkına sahip olduğu güvencesini vermek ve tarafların usul hükümlerine riayet edip etmediklerinin denetimini mümkün kılmak yerine, 6. sıradan 46. sıradaki dava dosyasına kadar tek saat verilmek suretiyle yaratılan bu belirsizlik nedeniyle taraflardan biri …

Devamını oku

Cemevlerinin İbadethane Sayılması Gerektiğine İlişkin HGK Kararı

Özet: Bir kısım vatandaşın inanç özgürlüğü kapsamında bir ibadet yeri açmak amacıyla örgütlenmek istemesi, demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliği, kamu güvenliğinin korunmasını, kamu düzeninin sağlanmasını ve suç işlenmesinin önlenmesini, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye atacak bir hak olmadığı açıktır. Derneğin faaliyetini kısıtlamak için zorlayıcı ve …

Devamını oku

Facebook’ta Fazla Zaman Geçirme, Boşanma Nedeni [İçtihat]

Özet: Davalının eşinden boşanacağını söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne (MK. m. 185/2) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar.

Devamını oku

İşçilik Alacağı Hesaplanırken, İşyerine Açılan Diğer Davaların Da Esas Alınması Gerekir

Özet: Mahkemece banka hesap ekstreleri ile imzalı bordrolar birlikte değerlendirilerek davacının asgari geçim indirimi alacaklarının ödenip ödenmediği hususunda bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekirken bunun yapılmaması hatalı olup bozma nedenidir. Aynı gün temyiz incelemesi yapılan bir kısım dosyalar ile daha önce temyiz incelemesine konu olmuş aynı yer İş Mahkemeleri dosyaları incelendiğinde, davacı …

Devamını oku

Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı [İçtihat]

Özet: Haber tarafların ve yerel mahkemenin de kabul ettiği gibi gerçek bir haberdir. Yayında kullanılan anlatım biçimi de olayın özelliğine uygun olup resmi kayıtlardaki bilgiler dışında davacının kişiliğine yönelik başka bir iddia veya söze yer verilmemiştir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, yayının hukuka uygunluk sınırları içerisinde kaldığı ve böylece davacının kişilik …

Devamını oku
X