Anasayfa / İçtihatlar (page 12)

İçtihatlar

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Bozulduğunu İspat Etmek Yükümlülüğü İşçiye Aittir [HGK Kararı]

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 1990 / 9-464 K: 1990 / 592 K.T.: 28.11.1990 Dava: Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 24.10.1988 gün ve 418 – 643 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 15.2.1990 gün …

Devamını oku

Sulh İle Sonuçlanan Davada Tarafların Avukatlık Ücretinden Sorumluluğu [İçtihat]

Özet: Davanın taraflarının aralarında yazılı bir sulh sözleşmesi veya başka biçimde yazılı anlaşma olmasa dahi, tarafların hal ve davranışları ile sulh veya anlaşmanın varlığının ispatı halinde Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanarak vekalet ücretinden her iki tarafın da sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Devamını oku

Belgelenmemiş Mazeret Dilekçesi Reddedilmeden Önce Davanın Niteliğine De Bakılmalıdır [İçtihat]

Dün itibariyle Hukuk Sokağı’nın tasarımını tamamen yeniledik. Site içeriğini daha fazla ön plana çıkarabileceğimiz bir tasarım anlayışıyla yaptığımız yenilikleri beğeneceğinizi umuyoruz. Yeni dönemde, yüksek yargı kararlarına daha fazla yer vereceğimizi de buradan belirtmiş olalım. Bundan sonra İçtihat Günü olarak ilan ettiğimiz her Cuma, işinize yarayacak içtihatlar yayınlıyor olacağız.

Devamını oku

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz Üzerine Verilen Karar Temyize Kapalı [İçtihat]

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya kabulü sonrası bu kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine verilen kararların kesin olup olmadığı konusundaki görüş ayrılıklarının önüne geçecek bir içtihadı birleştirme kararı verdi. 21.02.2014 günü oluşturulan içtihadı birleştirme kararı uyarınca ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya …

Devamını oku

İcra Mahkemesi’ne Verilen Şikayet Dilekçesinin HMK m.119’daki Koşulları Taşıması Şart Değildir

ÖZET: İcra mahkemesine başvuru, İlK’nın 16. maddesi kapsamında şikayet olup, HMK anlamında dava niteliğini taşımaz. Şikayette yargılama usulü İİK’nın 18. maddesindeki hükümlere tabidir. Talepler ve cevaplar icra mahkemesine dilekçe ile verilebileceği gibi ifadeyi yazdırmak suretiyle de olabilir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde yazılı şartları taşıması aranmaz.

Devamını oku

Tahkikatın Bittiği Tefhim Edilmeden Hüküm Verilmesi [İçtihat]

ÖZET:  6100 sayılı HMK ile öngörülen yargılama kesitlerine kanunda belirtilen sebepler dışında uyulmadan karar verilemez. …16.11.2011 günlü duruşma oturumunda tahkikat aşamasına gelinmiş olduğu halde sonraki duruşmalarda tahkikatın bittiği tefhim edilmeden ve sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması amacı ile davet hususu yerine getirilmeden, davalılar …

Devamını oku
X