Anasayfa / İçtihatlar (page 14)

İçtihatlar

Belediyelerin Kanunda Yer Alanların Dışında Gelir Kaynağı Olamayacağı

ÖZET: Belediyelerin gelir kaynakları kanunda tahdidi olarak sayılmıştır. Bunların dışında gelir elde etmesi kabul edilemez. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2008/4-321 K: 2008/303 T: 09.04.2008 Taraflar arasındaki “Menfi Tespit” davasından dolayı yapılan yargılam asonunda, A. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.07.2006 gün ve 2005/401 – 2006/272 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi …

Devamını oku

Tarafların Uyma İstemesi Durumunda Hakimin Direnme Kararı Vermesi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2008/18-271 K: 2007/272 T: 26/03/2008 Taraflar arasındaki “Vakfın Dağıtılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; F. Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 23.12.2005 gün ve 2005/221-346 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesinin 25.09.2006 gün ve 2006/5842-6835 sayılı ilamı ile, (…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı …

Devamını oku

İcra Ceza Mahkemesinde İsim Benzerliği Nedeniyle Yanlış Kişinin Mahkum Olması

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2007/4-308 K: 2007/323 T: 30.05.2007 Taraflar arasındaki “Manevi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İ. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.03.2004 gün ve 2003/605 E., 2004/142 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzeriney, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 02.05.2005 gün ve 2004/9973 E., 2005/4367 K. sayılı ilamı …

Devamını oku

Çiftçilere Ödenen Doğrudan Gelir Desteği – Haczedilmezlik Şikâyeti

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2008/12-310 K: 2008/301 T: 09.04.2008 Taraflar arasındaki “haczedilmezlik şikayeti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, E. İcra hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 18.06.2007 gün ve 2007/12-15 sayılı kararın incelenmesi davacı/borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairecinin 10.09.2007 gün ve 2007/16624-15496 sayılı ilamı ile; (“…Tarımda mevcut destekleme politikalarının değiştirilerek …

Devamını oku

Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Diğer Paydaşa Müdahalenin Meni Davası Açabilmesi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2002/1-439 K: 2002/478 T: 05.06.2002   DAVA : Taraflar arasındaki “elatmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; G. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.5.2001 gün ve 2000/87 E- 2001/58 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 26.6.2001 gün ve 2001/6147-7715 …

Devamını oku

Adın Değiştirilmesinde Haklı Neden Kavramı

ÖZET: Dinini değiştiren kişinin, inancına uygun bir biçimde adını değiştirmesi de doğal karşılanmalı, davacının tercih ve arzusu ön planda tutularak adını değiştirmesi kabul edilmelidir. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2007/7881 K: 2007/8649 T: 22/10/2007 Dava dilekçesinde adın düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde …

Devamını oku

Asistanlık Eğitimini Tamamlayarak Uzman Doktar Olarak Atanan Kişiye Yolluk Ödenmemesi

ÖZET: Uzmanlık eğitimini tamamlayarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla naklen ataması yapılan uzman doktora 6245 sayılı kanun uyarınca yolluk ödenmesi gerektiğinin kabulü gerekir.   DANIŞTAY 5. DAİRESİ E: 2007/5618 K: 2008/2284 T: 21.04.2008   İsteğin Özeti: E. 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 28.11.2006 günlü, E:2006/2110, K:2006/2595 sayılı kararın bozulmasına ilişkin E. Bölge İdare Mahkemesi’nin 22.3.2007 günlü, …

Devamını oku
X