Anasayfa / İçtihatlar (page 15)

İçtihatlar

Şirket Görevlisinin Bankadan Sahte Talimatla Para Çekmesi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2006/11-753 K: 2006/752 T: 29.11.2006 Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İ. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 10.03.2003 gün ve 2001/1726-2003/236 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.05.2004 gün ve 2003/11382-2004/5132 sayılı ilamı ile; (…Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın Z. Şubesi’nde …

Devamını oku

Bozma kararından sonra yeni kanıtlara dayanılarak hüküm verilmesi

Özet: Yargıtay’ın bozma kararından sonra yeni kanıtlara ve araştırmalara dayanılarak, bozmadan önceki gibi hüküm kurulması halinde ‘direnme’ kararından söz edilemez. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2006/6-651 K: 2006/610 T: 04.10.2006 Taraflar arasındaki “Tahliye” davasından dolayı yaılan yargılama sonunda; Bursa 4. Sulh Hukuk mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 30.12.2005 gün ve 2005/1656-1995 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili …

Devamını oku

Boşanma Davasında Asıl Yerine Vekilinin Dinlenmesi

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2007/4199 K: 2008/2632 T: 03/03/2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da …

Devamını oku

Stajyer Avukata Karşı İşlenen Suç

Özet: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasayla değişik 36. maddesi uyarınca yanında staj yaptığı avukatın onayıyla aynı yasanın 57. maddesi gereği işlem yapan stajyer avukata karşı işlenen suçlarda hakimlere karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği gözetilmelidir. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E: 2002/28922 K: 2003/11966 T: 02/12/2003 Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, …

Devamını oku

Aile Fertlerinin Nüfus Kayıtları Arasındaki Çelişki

ÖZET: Doğum tarihinin değiştirilmesine ilişkin davada, aile fertlerinin nüfus kayıtları da incelenmeli, buna göre hüküm verilmelidir. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2007/8861 K: 2007/9472 T: 08/11/2007 Karar: Davacı S.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada K. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 11/9/2006 günlü ve 2006/198-288 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet …

Devamını oku

Doğum ve Ölüm Olaylarının Kaydının, Nüfus Müdürlüğünün İdari Görevi Olması

YARGITAY 18 HUKUK DAİRESİ E: 2007/8864 K: 2007/9471 T: 08/11/2007   Davacı F.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada S. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10/4/2007 günlü ve 2007/50-120 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/9/2007 gün ve Hukuk-183606 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, …

Devamını oku

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin Anayasa Mahkemesi’ne Başvurma Yetkisi

ÖZET: Mahkeme niteliği taşımayan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, anayasaya aykırılıktan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapamaz. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığ’ından: Esas Sayısı : 2007/53 Karar Sayısı : 2007/61 Karar Günü : 31.5.2007 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İTİRAZIN KONUSU: 23.2.1995 günlü, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6.3.2003 günlü, 4822 sayılı Kanun’la değişik 22. maddesinin yedinci …

Devamını oku
X