Anasayfa / İçtihatlar (page 7)

İçtihatlar

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Kararında Yer Sınırlandırmasının Yapılamayacağı

Özet: Kişisel ilişkinin belirlenmesinde velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile ana ve babadan her birinin kişisel ilişki kurmasına ilişkin kararda kişisel ilişkinin yerinin sınırlandırılmaması gerekir.  T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E: 2006/2205 K: 2006/8578 K.T.: 31.05.2006 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü. Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde velayeti …

Devamını oku

Anayasa Mahkemesi’nin Unutulma Hakkı Konusunda Verdiği Bireysel Başvuru Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU Başvuru Numarası                   : 2013/5653 Karar Tarihi                            : 3/3/2016 Başkan                                    : Zühtü ARSLAN Başkanvekili                        : Burhan ÜSTÜN Başkanvekili                        : Engin YILDIRIM Üyeler                                       : Serdar ÖZGÜLDÜR Semih KALELİ Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Alparslan ALTAN Nuri NECİPOĞLU Hicabi DURSUN Celal Mümtaz AKINCI Erdal TERCAN …

Devamını oku

Sanıkların, Mağdurların Bulunduğu Aracın Alt Kısımlarına Ateş Ettiği ve Olay Yerinden Ayrıldıkları Dikkate Alındığında Eylemin Silahla Tehdit Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği

Özet: Suça sürüklenen çocuk ile sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek olay yerine geldikleri,  av tüfeğiyle araçların fiziki niteliği de düşünüldüğünde özellikle mağdurların bulunduğu aracının alt kısımlarına ateş ettiği ve eylemine devam etmeyip olay yerinden ayrıldıkları dikkate alındığında, eylemleriyle ortaya çıkan kasıtlarının tehdite yönelik olduğu, bu nedenle zincirleme şekilde …

Devamını oku

Yatak Odasında Bulunan ve Saklanan Bir Not Defterinin Hukuka Aykırı Delil Sayılamayacağı

Özet: Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde yada yatağın altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu mekanın eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan kadın gizli mekan kabul edilemez. Hiç kimse evindeki bir mekanda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz.

Devamını oku

Kredili Konutun Sigortasını Yenilenmemesi Nedeniyle Bankanın Tazminat Sorumluluğu

Özet: Daimi mürtehin sıfatına sahip, kredi veren kuruluş ve aynı zamanda sigorta şirketinin acentesi olan davalı Bankanın, sona eren davacıya ait konutun sigortasının yenilenmesi için en azından muhatabına bildirim yapmak suretiyle kredi borçlusunu konu ile ilgili bilgilendirmesi, asgari özen yükümlülüğünün bir sonucu olduğu gibi, MK’nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kurallarının …

Devamını oku

Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan Taraflardan Tanık Listesi Sunmalarının Beklenemeyeceği

Özet: Ön inceleme duruşması yapılmadan, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar belirlenmeden, tarafların tanık listesi vermeleri beklenemez. Süresinde cevap ve delil bildirmeyen davalının, davacının dava dilekçesinde dayandığı vakıaları inkar etmiş olacağına göre, ön inceleme duruşmasından önce bildirdiği tanıkların da bu doğrultuda dinlenmesi gerekir.

Devamını oku
X