Anasayfa / Kaynak (page 10)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

Hakimin Hukuki Sorumluluğu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım’ın İkinci Ayrım’ında, Hakimin Hukuki Sorumluluğuna ilişkin birtakım hükümlere yer vermiştir. Burada kastedilen elbette, hakimlerin yargılama faaliyetlerine ilişkin durumlardır. Yoksa hakimlerin günlük hayatındaki olağan işlemlerindeki hukuki sorumlulukları her vatandaş gibi genel hükümlere tabidir. Hakimlerin mesleki faaliyetlerinden dolayı hukuk sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler …

Devamını oku

HMK: Hakimin Yasaklılığı ve Reddi

Hakimin davaya bakmasını engelleyen iki kurum vardır: Hakimin yasakllılığı ve hakimin reddi. HUMK döneminde de var olan bu düzenlemeler, az değişiklik ile HMK’ya da alınmıştır. Yasa koyucu, hakimin yasaklılığı ve reddini, hakimin hukuki sorumluluğu ile birlikte kanunun birinci kısım üçüncü bölümünde, 34-49. maddeleri arasında düzenlemiştir.

Devamını oku

Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

HMK, Birinci Kısım, İkinci Bölümde, 24-33. maddeleri arasında yargılamaya hakim olan ilkeleri düzenlemiştir. HUMK’ta yer alan ilkeler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na da alınmış, bazılarında evrensel hukuk kuralları doğrultusunda önemli değişikler yapılmıştır. “Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü” gibi yeni bir kural ise, ilk defa usul yasamızda yer bulmuştur.

Devamını oku

HMK: Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi

HMK Yazı dizimizin önceki bölümlerinde Görev ve Yetki konularını işlemiştik. Usul yasamızın Birinci Kısım Üçüncü Ayrımında görevsizlik ve yetkisizlik kararı üzerine izlenecek yollar düzenleme altına alınmıştır. Görevsizlik Değerlendirmesi Görevsizlik, HMK m.114/1-c’de de belirtildiği üzere, dava şartlarındandır ve dava şartları, taraflarca her zaman ileri sürülebileceği gibi, mahkeme tarafından da yargılamanın her …

Devamını oku

HMK: Yetki

Yetkiye ilişkin hükümler, 6100 sayılı yasanın Birinci Bölüm, İkinci Ayırım’ında 5. ila 19. maddeleri arasında düzenlenmiştir. HMK da, HUMK döneminde var olan genel yetkili mahkeme kuralını benimseyerek, devamında özel yetkili hal ve durumları sıralamıştır: Genel Yetki HMK, 5. maddesinde, mahkemelerin yetkisinin, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak …

Devamını oku

HMK: Görev

Giriş 1 Ekim 2011’de yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili bir yazı dizisi hazırlama fikri epeydir vardı. Köklü değişikliklerle gelen yeni usul yasamızı başlıklara ayırarak inceleyerek hem ziyaretçilerimize yeni usulü anlatacak, hem de Hukuk Sokağı kütüphanesine önemli bir kaynak eklemiş olacaktım. 6100 sayılı yasa, aradan geçen 7 aylık zaman …

Devamını oku
X