Anasayfa / Kaynak (page 14)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

Sağlık Hukuku Kapsamında Sorumluluk ve Hekimlerin Sorumluluğu

Öncelikle hasta haklarının insan hakları kapsamında yer aldığını vurgulayarak konuya başlamak isterim. Hasta hakları, Sosyal Haklar kapsamında yer alır. Anayasal olarak da, 1982 Anayasası’nın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif konusu dahi yapılamayacak olan maddelerinden 2. maddede “Sosyal Devlet” ilkesi ile güvence altına alınmıştır. Bu ilke gereği Devlet, hasta haklarının temini ve …

Devamını oku

Engelli Vatandaşların Hukuki Hakları

İnsan hakları, insanlara sadece insan oldukları için verilmiştir. Bunun için insan olarak doğmak yeterlidir. İnsan hakları hukuku açısından, bir insanın beyaz ya da zenci olmasının, kadın ya da erkek olmasının, zengin ya da fakir olmasının, kültürlü ya da cahil olmasının hiçbir önemi olmadığı gibi, sağlıklı veya özürlü olmasının da hiçbir …

Devamını oku

Hemşirelik Mesleğinde Sorumluluk ve Yükümlülükler

Hemşirelik Kanununda (Değişik madde: 25/04/2007 – 5634 S.K./3. md.) hemşirelik mesleği tanımlanmıştır. Buna göre, “Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek …

Devamını oku

Avrupa Birliği’nde Yargı Düzeni

İlk olarak 18.04.1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulan Avrupa Topluluğu’nun bugünkü adı Avrupa Birliği (European Union)dir. Her iki isim de kullanılmaktadır. Bu birlik beş asli kurumdan oluşur. Bunları kısaca tanıtmak isterim: 1. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi: Birliğin yasama fonksiyonunu görür ve politikalarını belirler. Siyasi sorunların çözümlenmesinde nihaî kararı veren …

Devamını oku

Van Der Mussele / Belçika Davası (AİHM Karar İncelemesi)

Ezo, Konuk Yazar. I. Dava konusu olaylar 9. Başvurucu Van der Mussele 1952 doğumlu bir Belçika vatandaşı olup, avukatlık yaptığı Antwerp’te oturmaktadır. Başvurucu 27 Eylül 1976’da stajyer avukat (pupil avocat) olarak kaydını yaptırdıktan sonra, başka bir avukatlık bürosunda çalışmadan kendi bürosunu açmıştır; ancak başvurucunun gözetmen avukatı (pupil-master) kendisine bir kaç dava …

Devamını oku

Küresel Ekonomiye Uyum Sürecimiz

Hüseyin Murat LEHİMLER, Konuk Yazar. Avrupa Birliği şu an siyasal ve sosyal konulara daha fazla ağırlık veren bir örgüt olarak görülmektedir. Ancak Birlik kuruluşuna götüren şartlar ve sonrasında izlenen süreç aslında tamamen iktisadi başlıklarla yürümüştür. Günümüz Avrupa Birliği’nin, kuruluş fikrini Jean Monnet ve Alman Robert Schuman ortaya atmıştı. İlk olarak 1951 …

Devamını oku

Anayasalarımız ve Değişiklikler

Bu notlar, hakimlik sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanmıştır. SENEDİ İTTİFAK 1808 · İlk anayasal ‘belge’dir. · Sadrazamın da yönetime katılması prensibini getirmiştir. · Ayanlara da bazı yetkiler verilmiştir. TANZİMAT FERMANI (1839) · Bütün uyruklar için can ve mal güvenliği prensibi kabul edilmiştir. · Mali güce göre vergilendirme ilkesi ilk kez kabul edilmiştir. · Askerlik işlemlerinin bir düzene …

Devamını oku
X