Anasayfa / Kaynak (page 15)

Kaynak

inceleme, makale, bilgi paylaşımı ve hukuk rehberi

Anayasalarımız ve Değişiklikler

Bu notlar, hakimlik sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanmıştır. SENEDİ İTTİFAK 1808 · İlk anayasal ‘belge’dir. · Sadrazamın da yönetime katılması prensibini getirmiştir. · Ayanlara da bazı yetkiler verilmiştir. TANZİMAT FERMANI (1839) · Bütün uyruklar için can ve mal güvenliği prensibi kabul edilmiştir. · Mali güce göre vergilendirme ilkesi ilk kez kabul edilmiştir. · Askerlik işlemlerinin bir düzene …

Devamını oku

Time Sharing: Devre Mülk Sözleşmesi ve Devre Tatil Sözleşmesi

Av. Ayça AYDIN tarafından yazılmıştır. TIMESHARING SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI OLAN “DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ” VE “DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ”     GİRİŞ Bir taşınmazdan “zamanla sınırlı yararlanma hakkı” sağlayan sistemler 1960’lı yılların başında ABD’de ve Batı Avrupa’da ortaya çıkmış, buradan dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. ”Zamanla sınırlı yararlanma hakkı” sağlayan bu sistemlere neden …

Devamını oku

İnternet ve Telif Hakları

Bu makale, Bilgi Dünyası 1/1(Nisan 2000), s.5-26’da yayınlanmıştır. Doç. Dr. Ramazan ACUN‘un izniyle yayınlanmıştır. Özet İnternet, iletişim, bilgiye erişim ve yayımında sağladığı avantajlar dolayısıyla, bütün dünyada olağanüstü bir hızda yaygınlaşmakta ve bütün diğer iletişim, basım ve dağıtım teknolojilerini bünyesinde bütünleştiren geleceğin medyası olma yönünde bir gelişme göstermektedir. İnternet, telif haklarının korunması gibi …

Devamını oku

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Değişiklikler İle Gelen Önemli Yeniliklerin İncelenmesi

Yasin YILMAZ, Konuk Yazar. *Değişik maddelerin gerekçeleri yorumlarımızın altına işlenmiştir. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile …

Devamını oku

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Dinlenmesi

Barış KILIÇ, Konuk Yazar. I. GENEL BİLGİLER A. GİRİŞ Bilimin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni imkânlar, yaşamın her alanında büyük çaplı değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni kavramlar, yeni suçlar, yeni suçlular ceza ve ceza yargılaması hukukunda yeni düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu …

Devamını oku

Savcılık Makamı ve Özel Olarak CMK’ya Göre Savcılık

I- SAVCI VE SAVCILIK KAVRAMI A. TERİM Önceleri hukukumuzda savcı kelimesi yerine genel davacı, kamu adına dava açan kişi anlamına gelen, müddei umumi sözcüğü kullanılmaktaydı. Bu terime ilk kez 1870 tarihli bir nizamnamede rastlanır. Sonradan savcı terimi kullanılmaya başlanmıştır. Savcı, iddia, tez anlamına gelen eski Türkçe ‘sab’ sözcüğünün değişmesiyle oluşmuş …

Devamını oku
X