Anasayfa / Eğitim / Koç Hukuk Anayasa Hukuku 104-2 Final Soruları (2004/05)

Koç Hukuk Anayasa Hukuku 104-2 Final Soruları (2004/05)

Bu sınav soruları, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Kemal GÖZLER’in izniyle yayınlanmıştır. Soru ve cevapların orijinalinin yayınlandığı adres : www.anayasa.gen.tr


LAW 104-2: TÜRK ANAYASA HUKUKU 
(11 Mayıs 2005)

Ad Soyad:
No:

TALİMAT: Anayasa kullanmak serbesttir. Her soru 10 puan değerindedir. Süre 50 akikadır. Gerekçe isteniyorsa gerekçesiz doğru cevaba puan verilmez.

SORULAR

1. Cumhurbaşkanının seçim usulü ile TBMM Başkanının seçim usulü birbirine çok benzemektedir. Ancak aralarında bir fark vardır. Bu fark nedir?

2. TBMM Genel Kurulu 400 milletvekili ile toplanmıştır. Bir kanunun kabulü için oylama yapılmış, oylama neticesinde 190 kabul, 160 ret oyu çıkmış, Genel Kurul toplantısına katılan 50 milletvekili ise oy kullanmamıştır. Bu kanun kabul edilmiş midir?

3. Varsayalım ki, Bakanlar Kurulu, TBMM’den aldığı yetki kanuna dayanarak bir kanun hükmünde kararname çıkarmış ve vatandaşların seçim hakkının kullanılması şartlarına ilişkin olarak Milletvekili Seçim Kanununda bazı değişiklikler yapmıştır. Söz konusu KHK Anayasamıza uygun mudur?  Neden?

4. Parlamento kararları ile kanunlar arasında çeşitli farklar vardır. Bu farklardan iki tanesini yazınız.

5. Başbakan Bakanlar kurulunda görüştükten sonra gerekli görüp TBMM’den güven istemiştir. Güven istemi TBMM’ye bildirildikten üç gün sonra görüşülmüş ve görüşmeler bittikten iki gün sonra oylanmıştır. TBMM Başkanı yapılan güven oylamasında güven isteminin reddi yolunda 260 oy (=güvensizlik oyu), güven isteminin kabulü yolunda 250 oy (=güven oyu) ve 15 de çekimser oy çıktığını ve Bakanlar Kurulunun güven oyu aldığını açıklamıştır. Bu olayda Anayasaya aykırılık var mıdır? Varsa nedir? Bu aykırılığa karşı bir şey yapılabilir mi?

6. TBMM Başkanının rüşvet aldığı iddia edilmektedir. TBMM Başkanı hakkında ne yapılabilir? TBMM Başkanı yargılanabilir mi? TBMM Başkanı yargılanabilirse hangi mahkemede yargılanır? Bunun için öncelikle yapılması gereken şey nedir?

7. Bakan A’nın evinin bahçesinde bir ceset bulunmuştur. Bu kişiyi Bakan A’nın öldürdüğü iddia edilmektedir. Bakan A yargılanabilir mi? Yargılanabilirse hangi mahkemede yargılanır? Bakan A’nın yargılanabilmesi için yapılması gereken şey nedir?

8. Olağan dönem KHK’leri ile olağanüstü hal KHK’leri arasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan üç tanesini yazınız.

9. Tüzükler ile yönetmelikler arasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan üç tanesini yazınız.

10. Maliye Bakanı hakkında enflasyonu düşüremediği gerekçesiyle meclis soruşturması açılabilir mi? Neden? Aynı bakan hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle gensoru önergesi verilebilir ve daha sonra bu bakan güvensizlik oyuyla bu nedenle görevden alınabilir mi? Neden?

Başarılar Dilerim.
Doç. Dr. Kemal Gözler

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Koç Hukuk Anayasa Hukuku Mid-Term 1 Soruları (2005/06)

Bu sınav soruları, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Kemal GÖZLER’in izniyle …

X