Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Borçlar Hukuku (Özel) Final Soruları (2006/07)

Selçuk Hukuk Borçlar Hukuku (Özel) Final Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2006/07 ÖĞRETİM YILI
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
FİNAL İMTİHANI

13.06.2007

TALİMAT : 1. Süre bir buçuk saattir. 2. Sadece tek kâğıt verilecektir. 3. Tükenmez ya da mürekkepli kalem kullanılacaktır. Yazılar okunaklı olmak şartıyla karalama yapılabilir. Okunmayan yazıya puan verilmeyecektir. 4. Cevaplar gerekçeli olacaktır. 5. Değerlendirme yapılırken ifadelere, cümle kuruluşlarına, hukuki kavramların ve Türkçe’nin doğru kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilecektir. 6. İstenilen sorudan başlanabilir. Fakat sıralamaya dikkat edilmesinde yarar vardır. Bir sorunun yarısı bir yerde, diğer yarısı başka bir yerde cevaplandırılmışsa tam puan verilmeyebilir. 7. Şerhli ve açıklamalı olmamak şartıyla mevzuat kullanmak serbesttir. (Geçmek için ihtiyaç duyduğunuz notu kâğıdın sol üst köşesine yazınız.)

SORULAR

OLAY I:
Üretimini arttırabilmek amacıyla fabrikatör A, üretici firma S’den seri numarası belli olan 200 bin YTL’lik bir iş makinesi satın almıştır. Sözleşmeye göre makine S tarafından A’nın fabrikasında 1 Şubat 2006 tarihinde teslim edilecektir.

S. 1. Teslim tarihi geldiği halde S makineyi teslim etmemiştir. Bunun üzerine A, 15 gün boyunca sesini çıkarmamış, 15. günS aleyhine dava açarak makinenin teslimini talep etmiştir. S’nin avukatı ise A’nın ifayı talep edemeyeceğini, ancak müspet zararının tazminini isteyebileceğini savunmuştur. Sizce S’nin avukatı haklı mıdır? A, ifayı talep edebilir mi, neden? (10 puan)
S. 2. Makine zamanında teslim edilmiş fakat çalıştırılmak istendiğinde bazı parçalarının bozuk olduğu fark edilmiştir. Makine çalışmamıştır. Bunun üzerine A, S’ye bir ihtarname göndererek bozuk olan parçaların tamir edilmesini talep etmiştir. A böyle bir talepte bulunabilir mi, neden? (5 puan)
S. 3. Makine ayıplı çıktığı takdirde A, bu ayıbı kaç gün içinde ihbar etmek zorundadır, neden? (5 puan)
S. 4. Sözleşmeye göre makineyi A’nın işyerinde teslim etmek zorunda olan S, bu maksatla kendi kamyonlarından birine yüklediği makineyi, kendi elemanları ile göndermiştir. Fakat kamyonun yolu teröristlerce kesilmiş ve kamyonla birlikte makine de ateşe verilmiştir. Makinenin hasarı kime aittir, neden? (5 puan)

OLAY II :
Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder, Bosna Hersek Mahallesi’nde bir ev kiralamıştır. Sözleşme yapılırken ev sahibine, evde kendi başına oturacağını, ancak zaman zaman kız kardeşinin de yanında kalacağını söylemiştir. Sözleşme, 30 Eylül 2005 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmeye göre kira bedelini her ayın başında peşin olarak ödeyecektir. Önder, ilk üç ayın kirasını ödemiş, fakat 5 Aralık tarihine kadar Aralık ayının kira parasını ödememiştir. Bunun üzerine kiralayan Kasım Zengin, Önder’e bir ihtarname göndermiştir. İhtarnamenin ulaşmasından sonra Önder kirayı ödemiştir. Ancak Önder, Mart ayının kirasını da 4 gün geciktirmiş ve bir süre sonra eve, Önder’in arkadaşlarım diye tanıttığı kızlı erkekli gruplar girip çıkmaya ve sık sık yatıya kalmaya başlamışlardır. Önder, Haziran ayının kirasını da ödememiş, finalleri biter bitmez kapısını kilitleyerek memleketine dönmüştür. Bu aradı Önder’in kardeşim diye tanıttığı kızın, kardeşi değil, kız arkadaşı olduğu, diğer arkadaşları ile de evde uyuşturucu alemleri düzenledikleri ve gayri ahlâki ilişkiler içine girdikleri anlaşılmıştır. color=”#000000″>Buna göre kiralayan Kasım Zengin, hangi hukuki sebeplere dayanarak hangi süreler içinde tahliye davası açabilir? Ayrı ayrı açıklayınız. (15 puan)

OLAY III :

A ile B arasında yapılan kira sözleşmesinde taraflar, iki yıl geçtikten sonra 3. Yılın kira bedeli konusunda anlaşamamışlar ve açılan tespit davasında hakim, 3. Yılın kira parasını 350 YTL olarak belirlemiştir. Fakat 3. Yıl dolduktan sonra kiralayan, emsal kiraların 600 YTL olduğunu söyleyerek kiracıdan 600 YTL talep etmiştir. Kiracı ise 400 YTL teklif etmiştir. Taraflar anlaşamamışlar ve kiralayan, tekrar tespit davası açmıştır. Bu durumda hakimin 4. Yılın kira bedelini hangi kıstaslara göre belirlemesi gerekir, açıklayınız. (15 puan)

METİN SORULARI
S. 1. Aşağıdaki sözleşmeleri kısaca açıklayınız. (Herbiri 10 puan)
a) Know – how sözleşmesi
b) Factoring sözleşmesi
c) Franchising sözleşmesi
S. 2. Eser sözleşmesini hizmet ve vekâlet sözleşmeleri ile karşılaştırınız. Bu sözleşme ile hizmet ve vekâlet  arasındaki belli başlı farklılıklar nelerdir, açıklayınız. (15 puan)

(İsminizi yazmayı unutmayınız)

Başarılar Dilerim
Prof. Dr. Şahin AKINCI

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

X