Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Vize Soruları (2006/07)

Selçuk Hukuk Genel Kamu Hukuku Vize Soruları (2006/07)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI GENEL KAMU HUKUKU
NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAVI    

24.01.2007

TALİMAT: Süre 45 dk. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Yazının ve ifadenin düzgün olmasına dikkat edilecektir. Başka kağıt verilmeyecektir. Her soru 20 puan değerindedir. İlk 20 dk. içinde sınav salonundan çıkılmayacaktır.

SORULAR

1- ‘İnsanlar, devlet için değil; devlet, insanlar için vardır’ ifadesi; devletin konumu, devlet-birey ilişkisi ve temel haklar anlayışı bakımından hangi özellikleri ihtiva etmektedir? Açıklayınız.

2- ‘Devlet iktidarının meşruluğunu’ tanımlayınız. Meşruluğun, değişken ve nisbi bir kavram oluşu ile ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.

3- Toplum sözleşmesi düşünürlerinden J.J. Rousseau ve J. Locke arasında, mülkiyet kavramına bakış açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır? Bu farklılıklar, her iki düşünürde nasıl bir siyasal iktidar tanımına yol açmaktadır? Açıklayınız.

4- T. Hobbes’un siyasal teorisinde devletin kurulmasındaki temel gerekçe nedir? Açıklayınız. Düşünüre göre, dini ve dünyevi iktidar arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? Neden? Açıklayınız.

5- Montesquieu’nun vurguladığı; ‘yasaların da tâbi oldukları yasalar vardır’ sözü neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.

Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Sunay

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

X