Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk İş Hukuku Final Sınavı (2002/03)

Selçuk Hukuk İş Hukuku Final Sınavı (2002/03)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
2002 – 2003 ÖĞRETİM YILI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI

SINAV TALİMATI : 1) Sınav süresi 1 saat 15 dakikadır. 2) Başka kağıt verilmeyecektir. 3) Kanun kullanmak yasaktır. 4)Gerekçesiz veya yanlış gerekçeli cevaplar değerlendirilmeyecektir.

I. BİREYSEL İŞ HUKUKU

Bir işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde yer alan aşağıdaki iki hükmü geçerlilikleri ve hukuki sonuçları bakımından değerlendiriniz. (25 puan)

Madde 25 : Hizmet süresi ne olursa olsun, hizmet sözleşmelerinin feshi ihbarında işçi on haftalık, işveren on iki haftalık bildirim süresine uymak zorundadır.

Madde 28 : Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekliliğine üç yıl ve daha az süresi kalan işçiler işten çıkarılamazlar. Çıkarıldıkları takdirde hesaplanan kıdem tazminatı iki kat fazlasıyla ödenir.

 

II. SENDİKALAR HUKUKU

İşveren, işyeri sendika temsilcisi olan A’nın hizmet sözleşmesini ülkede yaşanan ekonomik krize bağlı olarak üretim düşüşünü gerekçe göstererek 18.5.2003 tarihinde feshetmiştir. İşveren böyle bir sebeple işyeri sendika temsilcisinin hizmet sözleşmesini feshedebilir mi? Bu durumda A, hangi hukuki haklara sahiptir? Açıklayınız. (25 puan)

 

III. GREV LOKAVT HUKUKU Geçici grev ve lokavt yasağı nedir? Hangi hallerde uygulanır? Geçici grev ve lokavt yasağı kapsamındaki bir uyuşmazlık nasıl çözümlenir? Açıklayınız. (25 puan)

 

 

IV.  SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İşveren tarafından tahsis edilen servis aracının işyerine gelişi esnasında, serviste bulunan A ve B hayatını kaybetmiştir. İşveren kaza öncesi A’yı Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirmemiştir. B’nin ise on yıldan beri sigortalı olduğu ve bugüne kadar 2500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödediği anlaşılmıştır.

 

1) Sosyal Sigortalar Kurumu, olay üzerine A’nın hak sahiplerine gelir bağlayabilir mi ? Sosyal Sigortalar Kurumu, A ile ilgili yaptığı harcamalar (ve eğer bağlanırsa gelirler) için olayda herhangi bir kusuru bulunmayan işverene rücu edebilir mi? (15 puan)
2) B’nin hak sahiplerine hangi sigorta kolu veya kollarından gelir bağlanır? Gerekçeleriyle açıklayınız. Bağlanacak gelirin miktarı nasıl belirlenir? Açıklayınız (10 puan)

Başarılar dileriz
Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER
Yrd. Doç. Dr. N. Binnur TULUKÇU

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

X