Anasayfa / Haber & Güncel / 2008 Yılı Değerleme Oranı %12

2008 Yılı Değerleme Oranı %12

Malilye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği yeniden değerleme oranı, 2008 yılı için % 12 olarak kararlaştırıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü (20/11/2008) sayısında yayınlanan 387 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 2008 yılı için bu oranın kabul edildiği ilan edildi. Yeniden değerleme oranı mahkemelerdeki görev ve çeşitli parasal sınırların belirlenmesinde de kullanılıyor. Böylece 2009 yılı için uygulanacak görev ve parasal sınırlar da belirlenmiş oldu.

Bu oran uyarınca HUMK ve İİK’daki görev ve parasal sınırlar 2009 yılı başından geçerli olmak üzere şu şekilde değişecek:

HUMK:{
Sulh Hukuk / Asliye Hukuk Görev Sınırı: 7.080 YTL
Senetle İspat Sınırı: 540 YTL
Temyiz Sınırı: 1.400 YTL
Temyizde Duruşma: 14.200 YTL
Karar Düzeltme Sınırı: 8.500 YTL

İİK:
Temyiz Sınırı: 4.030 YTL

 


Tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanan metni ise şöyle:

 


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 387)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 (oniki) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2008 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Varlığı bir dert, yokluğu nafaka: Para

Nafaka şu sıralar ülkemizin gündeminde geniş bir şekilde yer ediniyor. Gelecek olan yeni düzenlemenin yeni …

X