Anasayfa / Haber & Güncel / 2014 Yılında Kabul Edilen Kanunlar

2014 Yılında Kabul Edilen Kanunlar

Yılın sonu geldiğinde bir ara toplam alarak, almanak tadında yılın dökümünü yapmak artık her internet sitesi için bir gelenek haline geldi. Hukuk Sokağı olarak, 2014 yılı içinde kabul edilen kanunlara ilişkin bir özet çalışması hazırladık. Yılı kapatırken, hatırlatıcı bir kaynak olması temennisiyle, hepinize mutlu bir yeni yıl dilerim.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]OCAK[/mks_dropcap] ayı, mevzuat değişiklikleri yönünden sakin geçse de, yılın ilk torba yasası olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de 6514 yasa numarasıyla kabul edilerek 18.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 6516 sayılı Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilerek 22.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]ŞUBAT[/mks_dropcap]torba yasa anlamında oldukça zengin bir ay oldu. Bu ay içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaların isimleri, yasa içeriğine ilişkin pek sır vermiyor. Bu kanunlarla ilgili olarak bkz.: Mevzuatımızdaki Son Değişiklikler

  • 6518 sayılı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişkilik Yapılmasına Dair Kanun,
  • 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
  • 6524 sayılı Bazı Kanun larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
  • 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  • 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun,
  • 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]MART[/mks_dropcap] ayında 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edilerek yasalaştı. 6529 sayılı kanun, kamuoyuna Demokratikleşme Paketi olarak sunulmuştu.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]NİSAN[/mks_dropcap] ayının belki de en önemli yasa değişikliği 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun idi. Sanal Suçlar Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 6533 sayı ile 22.04.2014 tarihinde kabul edildi. 30 Nisan’da, toprak reformuna ilişkin çok önemli değişiklikler getiren 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu kabul edildi. Yasa, 15 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]MAYIS[/mks_dropcap] ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen bir yasa bulunmamakla birlikte, bazı uluslararası sözleşmelerin uygun bulunduğuna dair kanunlar görüşülerek yasalaştı. Bilgi için: TBMM

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]HAZİRAN[/mks_dropcap] 6544 sayılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 6547 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun‘un kabul edilerek yasalaştığı ay oldu.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]TEMMUZ[/mks_dropcap] ayında iki tane uluslararası sözleşmesinin uygun bulunmasına ilişkin kanunun yanı sıra, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ve 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesine Dair Kanun yasalaştı.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]AĞUSTOS[/mks_dropcap] ayı, Meclisin tatilde olması nedeniyle herhangi bir yasama çalışmasının yapılmadığı ay oldu.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]EYLÜL[/mks_dropcap] ayında 6552 yasa numarasıyla kabul edilen yılın en kapsamlı torba yasası, kabul edilişinden bir gün sonra 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya ilişkin Hukuk Sokağı’nda hazırladığımız yazı dizisini buradan okuyabilirsiniz.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]EKİM[/mks_dropcap] ayında uluslararası sözleşmelerin uygun bulunması dışında iki yasa kabul edildi: 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Hukuk Sokağı’nda da incelediğimiz, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]KASIM[/mks_dropcap] ayının kanunları ise: 6564 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6567 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu.

[mks_dropcap style=”square” size=”52″ bg_color=”#49a2dd” txt_color=”#ffffff”]ARALIK[/mks_dropcap] ayında Hukuk Sokağı’nda da yer verdiğimiz yılın son torba yasası olan 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bedelli askerliğe ilişkin düzenlemeler içeren 6582 sayılı Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un kabul edildiğini görüyoruz.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X