Anasayfa / Haber & Güncel / 4. Yargı Paketinin Getirdikleri

4. Yargı Paketinin Getirdikleri

Genel bir bakış açısıyla bakıldığında 4. yargı paketinin getirdikleri arasında; cebir, tehdit, şiddet içermeyen propaganda suçlarından dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanların tahliyesi yolunun açılması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile suçu ve suçluyu övme suçlarında konu bakımından daraltmaya gidilmesi, halkı askerlikten soğutma suçundan hapis cezasının kaldırılması, işkence suçlarında zamanaşımı süresinin kaldırılması sayılabilir.

Aslında ne kadar doğru bir kanun yapma tekniği olduğu tartışmaya açık olan yargı paketleri serisi 4. yargı paketi ile devam ediyor. İlk üç paketin ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan hükümet çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 4. yargı paketini yürürlüğe koymak için harekete geçti.

Cebir, Tehdit, Şiddet İçermeyen Propaganda Suçları

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir” hükmünde suçun faili “cebir, şiddet veya tehdit içeren bildiri veya açıklamaları basan veya yayan kişiler” olarak değiştirilerek suçun konusunda daraltmaya gidilecek.

Yine aynı kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.” hükmüne de tıpkı 6. maddede olduğu gibi suç konusu fiilin cebir, şiddet veya tehdit içermesi şartı getirilerek suçun konu unsurunda daraltma gerçekleştirilecek.

Başta KCK davası olmak üzere son yılların dikkat çeken davalarında tutuklu bulunanlar açısından eğer yargılandıkları suça konu eylemlerinde cebir, şiddet, tehdit bulunmaması halinde tahliye olabilmeleri imkanı doğacak. Hatırlanacağı gibi 3. yargı paketinde de tutuklamaya alternatif adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının önündeki üst sınır kaldırılmış ve önemli tahliyeler gerçekleştirilmişti.

Suçu ve Suçluyu Övme

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde yer alan “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmündeki övme fiili şiddet veya suç işlemeye teşvik edecek şekilde övme olarak değiştirilerek. Böylece her türlü övme fiili değil sadece şiddete ve suç işlemeye teşvik eder nitelikli övme fiilleri cezalandırılabilecek.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak

4. Yargı Paketi ile değişiklik yapılacak maddelerden biri diğeri de Türk Ceza Kanunu’nun suç işlemek amacıyla örgüt kurmayı düzenleyen 220. maddesinin 6. ve 7. fıkraları. Bu fıkralarda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler ile örgütteki hiyerarşiye dahil olmamakla birlikte örgütün suç işlemesine yardım edenlerin örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılması öngörülüyordu. Yapılacak değişiklikle bu fıkralardan örgüt üyesi olarak cezalandırılır ibareleri çıkartılacak.

Aynı maddenin 8. fıkrasında yer alan “Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” hükmünde 3713 sayılı kanunda yapılacak değişikliğe paralel olarak örgütün veya amacının cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin propagandasının suç olması şeklinde değişikliğe gidilerek her türlü propaganda değil sadece cebir, şiddet veya tehdit içeren propaganda eylemlerinin cezalandırılması sağlanacak.

Düzenleme Yapılması Öngörülen Diğer Maddeler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleştirilen Disko yani disiplin koğuşu, oda hapsi uygulaması askeri idari yargı denetimine açılacak. 6 ayla 3 yıl arası hapis cezası öngörülen halkı askerlikten soğutma suçunda hapis cezası yerine adli para cezası uygulanmasını öngören bir düzenleme yapılacak. İşkence ve kötü muamele suçlarında zamanaşımı kaldırılacak. Tutukluluğa itiraz halinde savcının mütalaası sanıklara okunacak ve sanık savunması alındıktan sonra karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturmada duruşma dışında yapılacak tahliye taleplerinde savcıdan mütalaa alınmayacak. Kovuşturmaya yer olmadığı kararlarında AİHM’in etkin soruşturma yapılmadığına dair vereceği kararın kesinleşmesini takibeden 3 ay içinde talep edilmesi halinde zorunlu olarak soruşturma açılacak. Adli yardım talebi reddedilenler bu karara itiraz edebilecek ve gerekirse itiraz duruşmalı incelenebilecek. Kamulaştırma davalarının 3,5 ayı aşması halinde kamulaştırma bedeline faiz işleyecek.

Henüz son hali kesinleşmemekle birlikte 4. yargı paketiyle birlikte gerçekleştirilmek istenen düzenlemeler Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin başta olmak üzere yetkililerin açıklamaları ve yazılı basında yansıdığı şekliyle bunlardan ibaret. İlerleyen günlerde paketin son halini ve ne şekilde kanunlaşacağını hep birlikte göreceğiz.

Yazar: Bahadırhan

X