Anasayfa / Haber & Güncel / Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulünü Düzenleyen Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulünü Düzenleyen Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

06.12.2018 günü kabul edilen 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar. Bu kapsamdaki takipler, kanunda belirtilen usulde başlatılacak. Aksi halde İcra Dairesi, takip talebini reddedecek.

Takiplerin, kanunda düzenlenen usulde başlatılabilmesi için UYAP bünyesinde bir Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak.

Yasa, kademeli olarak 01.01.2019 ve 01.06.2019 tarihlerinde yürürlüğe girecek.

Yürürlüğe giriş tarihinde derdest olan takiplere bu yasa uygulanmayacak, mevcut İcra ve İflas Kanunu’nun icra takip usulüne ilişkin hükümleri uygulanmaya devam edecek.

Detaylar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Aynı yasanın 20. maddesi ile, ticari davalarda dava şartı olarak arabuluculuk düzenlemesi de bulunuyor. Buna göre, Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 01.01.2019 tarihi itibariyle dava şartı olarak belirleniyor.

Arabulucu, önüne gelen uyuşmazlığı 6 hafta içinde çözecek. Gereken durumlarda süre, 2 hafta daha uzatılabilecek.

Yasanın tam metni için: Resmi Gazete

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi

Ayrıca bknz.

Koşucu Davası

19 Nisan 1989’da New York -Central Parkta sonucunda tarihe geçen bir tazminatla adını duyuran koşucu …

X