Anasayfa / Haber & Güncel / Anayasa Mahkemesi, Doktorlara Muayene Yasağı Getiren Hüküm ile Adli Tatile İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Doktorlara Muayene Yasağı Getiren Hüküm ile Adli Tatile İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü yaptığı toplantısında 08.08.2011 tarihinde çıkarılan ve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile üniversite hastanelerindeki öğretim görevlilerinin özel muayene açmalarını yasaklayan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı maddelerinin iptaline karar verdi. 650 sayılı Adalet Bakanlığnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddelerinin iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi, karar gerekçesinde “söz konusu düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile değil, yasa ile yapılabileceği” hususuna dayandı.

Ayrıca, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede adli tatili 20 Temmuz ile 31 Ağustos dönemleri olarak belirleyen hüküm ile, diğer mahkemelerin adli tatilde çalışmalarına ilişkin hükümler de iptal edildi. Böylece adli tatil döneminde yine 1 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasına dönülmüş oldu.

Anayasa Mahkemesi kararı, Resmi Gazete’de yayınlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girecek. Yüksek Mahkeme, yürürlüğün durdurulması isteminin reddine karar verdiğinden, halen mevcut durum devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasal düzenleme yapmadığı takdirde Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren altı ay sonra iptal edilen maddeler yürürlükten kalkacak.

Karara ilişkin Anayasa Mahkemesi web sitesinde yayınlanan duyuru metni için tıklayın.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Anayasa Mahkemesi, 5651 Değişiklerini Kısmen İptal Etti

Geçtiğimiz yılın başında 6518 sayılı torba yasa ile getirilen 5651 sayılı yasa değişikliklerinde bazı hükümler, …

X