Anasayfa / Haber & Güncel / Avukatlık Bürolarına Verilen Süre Doldu

Avukatlık Bürolarına Verilen Süre Doldu

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen ek fıkra ile mesken nitelikli bağımsız bölümlerde faaliyet gösteren Avukatlık, Hukuk, SMMM ve YMM mali müşavirlik bürolarına tanına 2 yıllık süre doldu. Bu aşamadan sonra mesken niteliğindeki apartman dairelerinde faaliyet gösteren hukuk ve mali müşavirlik bürolarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için kat malikleri kurulunun toplanarak bu konuda bir karar alması gerekiyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu m.24 ek fıkra

1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.

Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir davada, mesken nitelikli apartmanda faaliyet gösteren avukatlık bürosunun tahliyesi içi apartman yöneticisi tarafından tahliye davası açılmış, yerel mahkemenin red kararını Yargıtay 18. Hukuk Dairesi bozmuş ve Hukuk Genel Kurulu’ndan da 8 Aralık 2010 tarihinde davacı apartman yöneticisi lehine karar çıkmıştı.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine eklenen fıkra ile hukuk büroları ve mali müşavirlik bürolarına iki yıllık süre tanınmıştı. iki yıllık süre 25.02.2013 tarihi itibariyle doldu. Bu sebeple hukuk büroları ve mali müşavirlik büroları kural olarak artık mesken nitelikli apartman dairelerinde faaliyet gösteremeyecekler. Bunun mümkün olabilmesi için kat malikleri kurulunun toplanarak oy birliği ile bu faaliyete izin vermeleri gerekiyor.

Yazar: Bahadırhan

X