Anasayfa / Haber & Güncel / Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Sayısı % 6 Arttı

Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk Sayısı % 6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2014 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre % 6,2 artış gösterdi. 2014 yılında güvenlik birimlerine 290.144 çocuk geldi / getirildi. Bunların % 57’sini 15-17 yaş grubu oluşturuyor. 290.144 çocuğun % 68’ini ise erkek çocukları oluşturuyor. Bu rakamlar, herhangi bir nedenle güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukları gösteriyor. Yani mağdur veya şüpheli olarak Çocuk Şube, Savcılık veya Çocuk İzleme Merkezi’ne gelen çocukların tümü bu rakamlara dahil. TÜİK’in 04/08/20105 tarihli bültenindeki diğer ayrıntılar şöyle:

2010 – 2014 Yılları Arası

2014 Çocuk-1
Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklar, 2010-2014

Gerek tablodaki verilere ve gerekse Hukuk Sokağı’nda bu konuda en son paylaştığımız Çocukların Suçla İlişkisi Artıyor haberi ile kıyasladığımızda yıllar içinde güvenlik birimleriyle tanışan çocuk sayısındaki artışın kesilmediği ilk olarak göze çarpıyor. TÜİK verilerine göre 2014 yılında güvenlik birimlerine gelen çocukların %18’i ise 11 yaşın altında.

Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı % 1,8 Artış Gösterdi

2014 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı % 1,8’lik artışla 117.486’ya ulaştı. 2012 yılında bu rakam 100.831 idi. suça sürüklenen çocukların % 38’ine yaralama suçu isnat edildiği görülüyor. Bunu % 26 ile hırsızlık ve %7 ile uyuşturucu madde izliyor.

Mağdur çocuk sayısındaki artış daha yüksek: % 7,8. Kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısındaki artış ise % 15,3.

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların %56’sı ailelerine teslim edilirken, %34’ü adli birimlere sevk edilmiş. %3’ü ise sosyal kurumlara teslim edilmiş.

Mağdur Çocuklar

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 131.172 çocuğun %87,4’ü suç mağduru, %12,4’ü takibi gereken olay mağduru ve %0,2’si de kabahat mağduru olarak belirlenmiş.

2014 Çocuk-2
Çocukların mağduriyet nedenleri, 2014

Suç mağduru çocukların %55,6’sını erkek, %44,4’ünü kız çocukları oluşturuyor. Mağdur çocukların %64,6’sı yaralama, %9,7’si cinsel suçlar ve %7,8’i de aile düzenine karşı suçlardan mağdur olmuş.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen çocukların cinsiyet durumlarına bakıldığında; her iki cinsiyette de ilk sırayı yaralama mağduru çocukların aldığı görülüyor. Mağdur erkek çocukların %74,6’sı, mağdur kız çocukların %52,1’i yaralama mağduru. Ancak suç mağduru kız çocuklarında ikinci sıradaki mağduriyet nedeni %19,1 ile cinsel suçlar olarak görülürken bu oran suç mağduru erkek çocuklar için %2,2 olmuş. Suç mağduru erkek çocuklarının %6,4’ü ve suç mağduru kız çocuklarının %9,5’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur olduğu görülüyor. Suç mağduru kız çocuklarının %6,4’ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan mağdur olurken, bu oran suç mağduru erkek çocuklarda %0,9’da olarak gerçekleşmiş.

Kaynak: TÜİK Haber Bülteni (18525)

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X