Anasayfa / Haber & Güncel / HSYK 2012 İlk Altı Aylık Faaliyet Raporu

HSYK 2012 İlk Altı Aylık Faaliyet Raporu

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, web sitesinde 2012 ilk altı aylık faaliyet raporunu yayınladı. Kurulun misyonundan, yetki ve görevlerine; kararnamelerden, hakim ve savcıların özlük işlemlerine; kurulun projelerinden idari faaliyetlerine birçok konuda bilgiler içeren raporda geçen bazı veriler şöyle:

Raporun ilk kısımlarında HSYK’nın idari teşkilatına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş. Genel Kurul ve HSYK’da mevcut üç dairenin görev alanları, ayrıntılı biçimde açıklanmış. Yine aynı şekilde, Genel Sekreterlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi hizmet birimlerinin de görev ve yetkilerine de raporda yer verilmiş.

HSYK’nın fiziki olarak ayrı bir binası bulunmadığından, Adalet Bakanlığı’nın bir ek binasını, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile paylaşmakta. 16 katlı binanı 10 katı HSYK’ya tahsis edilmiş durumda.

HSYK bünyesinde genel idari hizmetler kadrosunda 249 personel istihdam edilmekte. Bunların dördü avukat.

Kurul, yılın ilk altı ayında 161’i hakim, 96’sı savcı olmak üzere 257 hakim ve savcı adayının mesleğe kabul işlemlerini gerçekleştirmiş. Aday statüsünde olup, mesleğe kabul edilmeyen aday bulunmuyor. Yeniden mesleğe kabul talebinde bulunan 9 kişinin başvurusu kabul görürken, mesleğe kabul yönünde yapılan 6 başvuru reddedilmiş.

Yılın ilk altı ayında 2.668’i adli yargı, 229’u idari yargı olmak üzere 3.163 hakim ve savcının atama yoluyla görev yerleri değiştirilmiş. 204 hakim/savcının atama kararnamesi iptal edilirken, mesleğe yeni başlayanlardan ataması yapılanların sayısı ise 257.  Aynı süre içerisinde 5 hakim/savcı hakkında meslekten çıkarma cezası verilmiş. 65 hakim/savcı isteği üzerine emekliye ayrılırken, 43 kişi de yaş haddinden emekli edilmiş. 7 hakim/savcı ise meslekten çekilmiş.

HSYK’ya gelen şikayet başvurularının ise 2.977 tanesi işleme konmuş. 780 dosyada inceleme izni verilirken, bunların 237 tanesine soruşturma izni verilmiş. Disiplin cezalarında ise çoğunlukla uyarma cezası verildiği görülüyor. 32 hakim/savcıya uyarma cezası verilmiş. Bunun dışında 1 aylıktan kesme, 22 kınama, 6 kademe ilerlemesini durdurma, 8 yer değiştirme cezası verilmiş.

Raporun devamı ve daha ayrıntılı bilgiler için tıklayın

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Bazı Adli Yargı Yerlerinin Derecelerinde Değişiklik Yapıldı

HSYK Genel Kurulu’nun 05.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile adli yargı teşkilatında bazı bölgelerde …

X