Anasayfa / Adliye / Hukuk Sektöründe Kadının Yeri

Hukuk Sektöründe Kadının Yeri

76 milyonluk Türkiye’de kadın nüfusu 31.12.2013 tarihi itibariyle TÜİK verilerine göre %49,8 oranında. Yani binde 2’lik bir fark dışında kadın – erkek sayısı eşit durumda. Hal böyle iken kadınların iş hayatına, siyasete katılım oranları her zaman tartışıla gelmiştir. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların genel olarak istihdam oranları ne yazık ki halen %30’ların altında kalmakta. Peki hukuk sektöründe durum ne? Bu konuda bulabildiğim yayınlanmış net bir kaynak olmamakla beraber, eldeki parçalı bir takım verilerden yola çıkarak bazı tespitler yapmak mümkün. İstatistiklere bakarak, hukuk sektöründe kadın oranının, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İşte hukuk sektöründe kadının yerine ilişkin istatistiki veriler:

  • Türkiye’de görev yapan 80.000 avukatın içinde kadın avukatların oranı %39 civarında. Bu oran gittikçe yükseliyor. Zira, son yıllarda avukatlık mesleğinde kadın artış oranı, erkeklere kıyasla çok daha fazla.
  • HSYK’nın 02.09.2013 tarihinde paylaştığı verilere göre Türkiye’de görev yapan 8960 hakimin 3239’u kadın. Bu da tüm hakimler içerisinde %36’ya tekabül ediyor.
  • Yine HSYK verilerine göre 4708 Cumhuriyet savcısının 310’u kadınlardan oluşuyor. Bu da kadınların savcılık mesleğini tercih etme oranının %6,6 olduğuna işaret ediyor.
  • Hakim – Savcı sayısı birlikte toplanarak bakıldığında kadın oranı %26‘da kalıyor.
  • Kadın hakim – savcı oranı adli yargıda %25 dolaylarında iken, idari yargıda %19’a düşüyor.
  • Danıştay üyelerinde kadın oranı %21 iken, kadınlar Yargıtay üyeliğinde %15 oranında kalıyor. Anayasa Mahkemesi raportörlüğünde ise kadın oranı %19.
  • Hukuk alanındaki akademisyenlere bakıldığında kadın oranı %41. Bu da -öğrenciler dışında- hukuk sektöründeki en yüksek oran. Profesör ünvanına sahip akademisyenlere bakıldığında kadın oranı %19 olarak gerçekleşirken; araştırma görevlileri içinde kadın oranı erkeklerden fazla: %53. Bu da, önümüzdeki yıllarda çeşitli ünvanlara sahip kadın akademisyen oranının artacağını gösteriyor.
  • Hukuk fakültesi öğrencilerinde kadınların oranı %48 iken, 2012 yılında hukuk fakültelerine giren kız öğrenci oranı %51. Aynı yıl mezun olanlarda ise %53.
  • 2012 – 2013 yılında hukuk alanında master – doktora yapanlarda kadın oranı %39. Bu oran, master  veya doktora yapan kadınlarda değişmiyor

Kaynaklar:

Türkiye Barolar Birliği 31.12.2013 tarihi itibariyle avukat sayıları

HSYK Hakim ve Savcılara İlişkin 02.09.2013 tarihli istatistiki veriler

Hukuk Fakülteleri Her Daim Popüler – Burak KILANÇ | Akşam Gazetesi

ÖSYM 2012 – 2013 Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X