Anasayfa / Haber & Güncel / İç Güvenlik Paketi Resmi Gazete’de Yayınlandı

İç Güvenlik Paketi Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen 684 sayılı yasa tasarısı, TBMM’de yaklaşık bir aylık süren tartışmalarla, kavgalarla devam eden sürecin ardından 27 Mart 2015 sabahında kabul edilerek yasalaşmıştı. 6638 kanun numarasını alan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. 67. maddesi gereği yasa, bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

10 yazıdan oluşan bir seri halinde iç güvenlik paketinin maddelerini sizlerle paylaşmıştık. Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanan tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. İç güvenlik paketinin neler getirdiğine özet halinde tekrar bakalım:

 • Elle arama hariç olmak kaydıyla kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışardan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması kolluk amirinin yazılı ve acele hallerde sözlü emriyle aranabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.
 • “Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşüren” hallerde de polis yakalama ve koruma altına alma işlemlerini yapabilecek.
 • Müşteki, mağdur ve tanık ifadeleri polis tarafından ev ve işyerlerinde de alınabilecek.
 • Polisin eylemlerde boyalı su sıkabilmesine olanak sağlayan hüküm mevzuata giriyor.
 • Polisin silah kullanma yetkisine ilişkin yasal düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Buna göre polis, kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek.
 • İletişimin dinlenmesi ve tespiti halleri için yetkili hakim, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak belirleniyor.
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde havai fişek, molotof ve benzeri, demir bilye ve sapan taşınması halinde toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna aykırı sayılacak.
 • Ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek katılanlar için iki yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
 • Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
 • Toplumsal olaylarda meydana gelen ve devlet tarafından karşılanan zararlar için ilgilisine rücu edilecek. Rücu etmeye ilişkin zamanaşımı süreleri de bu hallerde bir kat arttırılacak.
 • Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar için de hapis cezaları getiriliyor.
 • Bonzai ağır uyuşturucu kapsamına alındı.
 • Toplumsal olaylar ve toplu olarak işlenen suçlarda gözaltı süreleri uzatılıyor. Ayrıca vali ve kaymakamlara, kolluk kuvvetlerine gözaltına alma talimatı verme yetkisi tanınıyor. Vali ve kaymakamlar ayrıca olağan zamanlarda da kolluk kuvvetlerine suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için talimat verme yetkisine sahip oluyor.
 • Tutuklama nedenleri arasına toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile terörle mücadele kapsamındaki suçlar da ekleniyor.
 • Araç kiralama işi yapanlar, kiralama yaptıkları kişilerin kimlik bilgilerini kolluk ile paylaşacak. Araç kiralarken kimlik bilgilerini yanlış veren kişilere de hapis cezası getiriliyor.
 • Belediye sınırları içinde kalsa da hizmet gerekli bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk bölgesi olarak belirlenebilecek.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

İç Güvenlik Paketi 7: Kabul Edilen Maddeler

İç Güvenlik Paketi TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalarla görüşülmeye ve yasalaşmaya devam ediyor. 9 Mart 2015 …

X