Anasayfa / Adliye / İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınav İlanı

Adalet Bakanlığı, 15/07/2013 tarihinde internet sitesinden yaptığı ilan ile, 300 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Önceki yıllarda olduğu gibi yine ÖSYM tarafından yapılacak sınav, 22 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. 9:30 – 11:30 saatleri arasında yapılacak sınavda adaylara 50’si genel kültür ve genel yetenek; 50’si de alan bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.Genel kültür ve genel yetenek soruları %20 ağırlığa sahip olacak Şahsen yapılması gereken sınav başvuruları 1 – 16 Ağustos 2013 tarihleri arasında kabul edilecek. İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 3. maddesine göre, başvuru yapanların taşımaları gereken koşullar ise şunlar:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1978 ve daha sonra olanlar),
  • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

İlan metni için: Adalet Bakanlığı

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X