Anasayfa / Haber & Güncel / İdari Yargı Hakimlik Sınavı Başvuruları Başlıyor

İdari Yargı Hakimlik Sınavı Başvuruları Başlıyor

Adalet Bakanlığı, idari yargı hakimliği sınav takvimini açıkladı. Bakanlık web sitesinde yer alan ilana göre 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacak yazılı sınav ve tarihi daha sonra ilan edilecek sözlü mülakat ile 9 – 5 kadrolara 200 idari yargı hakim adayı alınacak. 16 Eylül 2013 Pazartesi günü başlayacak başvurular 24 Eylül 2013 Salı günü sona erecek. Yine ÖSYM gözetim ve denetiminde yapılacak yazılı sınav, 2 Kasım 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak. Genel Kültür ve Alan Bilgisi olarak ikiye ayrılacak sınavda ağırlığı alan bilgisinden gelecek sorular (%80) oluşturacak. Genel Kültür testi; Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından; Alan Bilgisi ise; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye – Ekonomi sorularından oluşacak.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun değişik 8. maddesi uyarınca hakim ve savcı adaylığına atanacakların şu koşulları taşıyor olmaları gerekiyor:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 01.01.1978 ve sonrası doğumlu olmak,
  • Hukuk fakültesi mezunu olmak veya yurt dışında bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra Türkiye’deki bir hukuk fakültesinde eksik dersleri tamamlayarak başarı belgesi almış olmak yahut hukuk derslerine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye fakültelerinden mezun olmuş olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
  • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

İlan metni için: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlğü

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Avukatlıktan İdari Hakimliğe Geçiş Sınavı Ertelendi

Daha önceden Adalet Bakanlığı tarafından 2 Eylül 2012 tarihinde yapılacağı ilan edilen, Avukatlık Mesleğinden İdari …

X