Anasayfa / Haber & Güncel / Kira Bedeli Bankalar Aracılığıyla Ödenecek

Kira Bedeli Bankalar Aracılığıyla Ödenecek

Kira ödemelerinde elden teslim etme dönemi sona eriyor! Maliye Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2008’de Resmi Gazete’de yayınlanan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca kira bedelinin ödenmesi konusunda yeni bir sisteme geçilecek. Yeni sistem bugün (31.10.2008) itibariyle yürürlüğe giriyor. Kira bedellerinin ödenmesine ilişkin yeni sistemin ayrıntıları şöyle:

İş yeri kiraları ile konutlarda 500 YTL ve üzerindeki kiralar, bugünden itibaren zorunlu olarak bankalar veya posta işletmesi aracılığıyla ödenecek. Bugün yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerlerinde de iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin, banka veya Posta Müdürlüğü (PTT) tarafından düzenlenen belgelerle belgelenmesi (tevsik) zorunlu olacak.

Banka ya da PTT Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılarak yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont ya da hesap bildirim cetveli düzenlendiğinden, bu belgeler de tevsik edici belge kabul edilecek. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda olacak. Her bir konut için 500 YTL’nin altında kalan aylık kira gelirleri ile mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve iş yeri kira geliri tahsilatları bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Kiralarla ilgili getirilen bu zorunluluğa uymayan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına 1.490 YTL’den, ikinci sınıf tüccarlara, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenlere 680 YTL’den ve bunların dışında kalanlara 320 YTL’den az olmamak üzere, her bir işlem için, işleme konu tutarın yüzde 5’i oranında ceza uygulanacak. Düzenlemede her bir konutun aylık kira tahsilatının belgelendirilmesinde 500 YTL ve üzerindeki kiralar baz alınıyor. Bu nedenle, aylık kirası 500 YTL olan konut için kiranın banka ya da PTT ile ödenmesi şartı aranacak. Dolayısıyla mülkiyeti aynı kişiye ait olan ve biri 500 YTL, diğeri ise 300 YTL karşılığında kiraya verilen 2 konuttan ikincisinin kirası elden tahsil edilebilecek. Kira kontratının 3. bir şahıs tarafından düzenlenip, imzalanması durumunda da, kira, mülk sahibinin hesabına yatırılacak. Vergi Usul Kanunu uyarınca tarla, bağ, bahçe ve çiftlikler de iş yeri olarak değerlendirildiği için bu tür yerlerin kira gelirleri de, tutara bakılmaksızın banka ya da posta idarelerince belgelenecek.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Varlığı bir dert, yokluğu nafaka: Para

Nafaka şu sıralar ülkemizin gündeminde geniş bir şekilde yer ediniyor. Gelecek olan yeni düzenlemenin yeni …

X