Anasayfa / Haber & Güncel / Kredi Kartı İle Avukatlık Ücreti

Kredi Kartı İle Avukatlık Ücreti

Avukatlar, kredi kartı ile avukatlık ücreti ile müvekkilleri adına alacak tahsilatlarını pos cihazlarından yapabilecek. Haciz esnasında da kredi kartı ile tahsilat artık mümkün. Ankara Barosu’nun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na konuyla ilgili yolladığı yazıya verilen cevaba göre avukatlar, kendi avukatlık ücretleri ile müvekkillerinin alacaklarını gerek bürolarında ve gerekse haciz mahallinde kredi kartı yoluyla POS cihazı ile tahsil edebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Barosu’nun 29.12.2011 tarihli yazısına 14.05.2011 tarihinde verdiği cevapta, avukatların kredi kartı ile tahsilat yapmalarına yönelik mevzuatta bir hüküm bulunmadığı fakat pos cihazının kullanılması durumunda tahsilatın gerçekleşmiş sayılacağı ifade edilmiş. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. maddesindeki, bankaya yapılan ödemelerin de tahsil hükmünde olacağı kuralına göre, gerek müvekkilleri adına alacak tahsilatının ve gerekse vekalet ücretinin kredi kartı ile tahsil edilmesinde bir sakınca olmadığı belirtilmiş.

Ayrıca avukatın, müvekkili adına alacak tahsilatını da haciz mahallinde yahut kendi bürosunda yapabileceğini, bu tahsilat içinde varsa avukatlık ücretinin de alınacağı ifade edilerek, tahsilatın yapıldığı tarih itibariyle serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği ilave edilmiş. Buna göre avukat, müvekkili adına yaptığı tahsilatın içinden, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca alması gereken avukatlık ücretini hasılat kabul ederek alacak ve bunun için serbest meslek makbuzu tanzim edecektir.

Müvekkil adına yapılan tahsilatın içinden alınacak avukatlık ücreti ile bunun KDV ve gelir vergisi ile ilgili hususlarının ispat yükünün avukat üzerinde olacağı da, yazı cevabında ayrıca belirtilmiş.

Ankara Barosu sayfasında yayınlanan haber için tıklayın

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazı cevabı

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Sulh İle Sonuçlanan Davada Tarafların Avukatlık Ücretinden Sorumluluğu [İçtihat]

Özet: Davanın taraflarının aralarında yazılı bir sulh sözleşmesi veya başka biçimde yazılı anlaşma olmasa dahi, …

X