Anasayfa / Haber & Güncel / Resmi Gazete’de Bugün

Resmi Gazete’de Bugün

29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de, yürürlüğe giren yeni yasalar yayınlandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen iki yasa ile, iki tane de uluslararası sözleşmenin uygun bulunduğuna ilişkin kanun bulunuyor. Buna göre, bugünden itibaren geçerli olacak mevzuat değişiklikleri şöyle:

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunYasa ile, bireysel emeklilik sisteminde ve birkaç kanunda değişiklikler yapılıyor. 6237 sayılı yasa ile vergi indirimine son verilerek, yerine devlet katkısı sistemi getiriliyor. Bireysel emeklilik hesaplarına yapılacak devlet katkısı ile vergi yükümlülüğü doğmamasının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca devlet katkısının hak kazanılan kısmı veraset ve intikal vergisinden de muaf tutulacak. Yasada yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sözleşmesinin bireysel ya da grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilmesine de olanak tanınıyor. Yasanın bir başka düzenlemesi ile, Kredi Kartları Kanunu’nun 30. maddesi değiştirilerek, kredi kartlarının gelir tespiti amaçlı kullanılmasının da yolu açılıyor. Önemli kapsamlı değişiklikler içeren yasa metnine Resmi Gazetenin ilgili sayfası‘ndan ulaşabilirsiniz.

6328 Sayılı  Kamu Denetçiliği Kurumu KanunuKamuoyunda ombudsmanlık olarak bilinen, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kuruluş ve işleyişine ilişkin usulleri düzenleyen 6328 sayılı yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturularak ve 9 ay sonra başvuru kabul etmeye başlayacak. Kanun, 1. maddesi hükmü ile amacını “kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmak” olarak belirliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu ile, kamu hizmetlerinin işleyişine olumlu katkıda bulunulması bekleniyor.

Kabul Edilen Uluslararası Anlaşmalar:

6329 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6330 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X