Anasayfa / Haber & Güncel / Savcıların Yetkileri OHAL Süresince Genişletildi

Savcıların Yetkileri OHAL Süresince Genişletildi

Dünkü 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan bazı gazete, televizyon ve haber ajanslarının kapanmasına dair hükümler içeren 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile savcıların yetkilerinde de bazı genişletmeler yapıldı. Getirilen değişiklikler, TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar ile toplu işlenen suçlarda, OHAL süresi boyunca uygulanacak.

KHK’nın “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri” başlıklı 3. maddesi ile getirilen yenilik ve değişiklikler şöyle:

 • Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcıları tarafından yakalama emri düzenlenebilecek.
 • Yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak için yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve kendilerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulaşılamayan kişiler kaçak olarak tanımlanacak.
 • Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluk kararına itiraz üzerine kararı düzeltebileceği gibi, itirazı yerinde görmezse 10 gün içinde dosyayı ilgili mercie gönderecek.
 • Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesi ile birlikte 30 gün içinde karara bağlanacak.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilecek.
 • Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın, konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından birinin hazır bulundurulması yeterli olacak.
 • Askeri mahallerde hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmadan adli kolluk görevlilerince arama ve elkoyma yapılabilecek.
 • Hakkında arama işlemi uygulanan kişilerin belge ve kağıtları adli kolluk görevlileri tarafından incelenebilecek.
 • Şüpheli veya sanık ile CMK hükümleri uyarınca tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa dahi elkonulabilecek.
 • Hakim kararı olmadan yapılan elkoyma işlemi 5 gün içinde görevli hakim onayına sunulacak. Hakim, bu konudaki kararının 10 gün içinde açıklamazsa, elkoyma kendiliğinden kalkacak.
 • CMK uyarınca yapılacak elkoymaya rapor alınmadan Sulh Ceza Hakimliğince karar verilebilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoyma kararı verebilecek. Bu durumda elkoyma işlemi, 5 gün içinde görevli hakim onayına sunulacak ve 10 gün içinde hakim tarafından karar verilecek.
 • Avukat bürolarında hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle ve Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kollulk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilecek. Bu esnada baro başkanı veya onu temsilen bir avukat bulunabilecek.
 • Bilgisayarlarda, bilgisayar kütükleri ve programlarında yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilecek.
 • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısınca da karar verilebilecek.
 • Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısı kararıyla kısıtlanabilecek.
 • Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısı kararıyla 5 gün süreyle kısıtlanabilecek. Ancak bu süre zarfında ifade alınamayacak.
 • Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunabilecek.
 • Belirtilen suçlarla ilgili olarak, alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararıyla geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilecekler.

Yazar: Haber Servisi

Haber Servisi
X