Anasayfa / Hakimlik & Savcılık / Hakim ve Savcı Sayıları

Hakim ve Savcı Sayıları

Yıllardır hakim savcı açığı, yeni açılan sınavlar konuşulmakta iken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hakim ve savcılara ilişkin bazı istatistiki veriler yayınladı. Buna göre Türkiye’de 24.10.2011 itibariyle 7.604 hakim ve 4.443 savcı bulunuyor. 12.047 hakim ve savcıya tekabül eden bu sayının % 24,3’ünü kadınlar oluşturuyor.. Kadın oranı hakimlik mesleğinde %33,6 iken, bu oran savcılar arasında % 8,3’e  kadar iniyor.

Adli Yargı İlk Derece

Adli Yargı’da 5.487 hakim, 4.187 savcı görev yapıyor. Hakimlerin 2.014 tanesi kadın iken, kadın savcı sayısı 314. Kadın hakim oranı %36,7, kadın savcı oranı %7,5. Genel ortalamaya bakıldığında da yine erkek hakim savcıların yüksek oranı görülüyor: Kadın hakim savcıların oranı yalnızca: %24,1!

İdari Yargı İlk Derece

İdari Yargı’da 895 hakim görev yaparken, bunların 728’ini erkek hakimler, 167’sini kadın hakimler oluşturuyor. İdari Yargı ilk derece mahkemelerinde kadın hakimlerin oranı %18,7.

Yargıtay

Yargıtay’da toplam 1.184 hakim ve savcı görev yapıyor. Bunların 885’ini erkekler, 299’unu kadınlar oluşturuyor. Bu sayıların görevlere göre dağılımı ise şöyle: 624 tetkik hakimi, 373 üye, 187 savcı. Yargıtay’daki kadın hakim ve savcıların oranı ise %25,3!

Danıştay

Danıştay’da 173’ü kadın olmak üzere toplam 485 hakim ve savcı görev yapıyor. Bunların 261′ tetkik hakimi, 154’ü üye, 70 tanesi ise savcı. Danıştay’daki kadın hakim savcı oranı biraz daha yüksek: %35,7.

HSYK, yıllara göre değişen rakamları açıklamadığı için, yukarıdaki veriler yalnızca 24.10.2011 tarihi itibariyle mevcut olan durumu gösteriyor. Avukat sayıları ile kıyasladığımızda ise, meslekte kadın oranı avukatlarda biraz daha yüksek: %40!

Kaynak: HSYK

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X