Anasayfa / İçtihatlar / Avukatlık Ünvanı Kullanılarak İşlenen Suç – Basit Dolandırıcılık

Avukatlık Ünvanı Kullanılarak İşlenen Suç – Basit Dolandırıcılık

Özet: Yargıtay’da tanıdıkları olduğunu ve davayı lehlerine sonuçlandıracağını söylediği olayda, sanığın, belli bir kamu görevlisi yanında hatırı sayıldığından ve ilişkisi olduğundan bahsetmeksizin, kendisinin avukat olduğunu ve yargıda tanıdıkları olduğunu söylemek suretiyle hükümlüyü tahliye ettirme karşılığında katılanlardan menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu sabittir.

T.C.
YARGITAY
15. Ceza Dairesi
E: 2015/14131 K: 2016/383 K.T.: 18.01.2016


Dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Katılan Ümmiye G.’nin kardeşinin bu suçtan yargılanarak 2008 yılında hapis cezası aldığı, diğer katılanla birlikte dosyanın temyiz aşamasında kendisini savunmak üzere Ankara’da avukat aradıkları, ……… İşhanında sanık A.’nın bürosuna gittikleri, sanığın yanında asker ve polis emeklisi olduğunu söyleyen kişilerin olduğu, bu kişilerin, sanık için “iyi avukattır, size yardımcı olur” şeklinde beyanlarda bulunduğu, sanık A.’nın gerçeğe aykırı olarak, kendisini avukat olarak tanıtarak, katılan Ümmiye’nin kardeşinin çok az ceza ile kurtulmasını ve cezaevinden kısa zamanda tahliye edilmesini vaad edip, katılan Ümmiye’den 20.000 TL para istediği, katılan Ümmiye’nin büroda 4.000 TL’sini nakit olarak ödediği, geri kalan 16.000 TL’yi sanık A.’nın Şekerbank’taki hesabına banka havalesi yoluyla gönderdiği, sanık A.’nın isteği üzerine diğer katılan Gülizar’ın da sanığın adına, sanığın sekreteri hesabına posta havalesi yoluyla 1.000 TL gönderdiği, sanık A.’nın cep telefonu ile katılan Ümmiye’ye “Ümmiye Hanım dosyasının parasını yarın tamamlayalım sonuç tamam dediler. Ablacığım halledecekler. Beni yemeğe çağırdı. Orada konuştuk. Mahcup olmayız reis bey dedim. Karar imzaya açıldı” yazılı mesajlar çektiği, sanığın, eşinin çok zengin olduğunu iyi avukat olduğunu söylediği, sanığın katılanları oyalayarak, her defasında da hükümlüyü tahliye ettireceğini söylediği, hatta Karaman Cezaevine sevk için 10.000 TL daha istediği, ama katılanın bu parayı vermediğini belirttiği, sanığın aldığı paralara rağmen hiçbir işlem yapmadığı, böylece sanığın Yargıtay’da tanıdıkları olduğunu ve davayı lehlerine sonuçlandıracağını söyleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanığın, belli bir kamu görevlisi yanında hatırı sayıldığından ve ilişkisi olduğundan bahsetmeksizin, kendisinin avukat olduğunu ve yargıda tanıdıkları olduğunu söylemek suretiyle hükümlüyü tahliye ettirme karşılığında katılanlardan menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gerekçesine dayanan ve Yargıtay bozma ilamına uyan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin, suçun sabit olmadığı gerekçesine dayanan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 18/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X