Anasayfa / İçtihatlar / Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Kararında Yer Sınırlandırmasının Yapılamayacağı

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Kararında Yer Sınırlandırmasının Yapılamayacağı

Özet: Kişisel ilişkinin belirlenmesinde velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile ana ve babadan her birinin kişisel ilişki kurmasına ilişkin kararda kişisel ilişkinin yerinin sınırlandırılmaması gerekir. 

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
E: 2006/2205 K: 2006/8578 K.T.: 31.05.2006

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.

Kişisel ilişkinin düzenlenmesinde velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile ana ve babadan her birinin kişisel ilişki kurmasına ilişkin kararda kişisel ilişkinin yerinin sınırlandırılmaması gerekir.

Bu yön gözetilmeden kişisel ilişkinin Antalya Side sınırları ile sınırlandırıl­ması doğru bulunmamıştır.

S o n u ç : Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden iti­ baren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31.05.2006 tari­hinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X