Anasayfa / Kaynak / Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafı İadesi

Tüketici Kredilerinde Dosya Masrafı İadesi

Ömer DOĞANER, Konuk Yazar.

Son zamanlarda gerek televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel medyada gerekse sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan ve kısaca “dosya masrafı iadesi” olarak adlandırılan konu üzerine bir makale yazma gereği duydum. Bunu yaparken herkesin anlayabileceği açık ve sade bir dil kullanmaya özen gösterdim. Zira bu konu ile ilgili birçok yazı bulunmasına rağmen neredeyse hepsi içerdikleri hukuki terimler nedeni ile okuyucular için anlaşılmaz ve kafa karıştırıcı olmaktan öteye geçememekte ve asıl amaç olan “bilgilendirme” hususu işlevini yerine getirememektedir.

Dosya Masrafı Nedir ?

Dosya masrafı iadesinden anlaşılması gereken ilk olarak bankaların müşterilerinden aldıkları haksız bedellerin geri ödenmesidir. Bunu biraz daha açacak olursak; Bankadan kredi alırken imzaladığımız sözleşmelerde bize dayatılan ve ödemek zorunda bırakıldığımız, ne için ödediğimizi dahi bilmediğimiz bedellerin bize tekrar iade edilmesidir.Bu noktada önemle üzerinde durulması gereken husus hangi tür masrafların geri iade edilmek üzere talep edilebileceğidir çünkü her masrafın iadesi mümkün değildir.

İADESİ MÜMKÜN OLAN MASRAFLAR                  İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN MASRAFLAR
1-) Dosya masrafı                                                       1-) İpotek Tesis Ücreti
2-) Kredi tahsis ücreti                                                  2-) Ekspertiz Ücreti
3-) İstihbarat Ücreti                                                      3-) Hayat Sigortası Ücreti
4-) İpotek Fek Ücreti                                                    4-) Erken Kapatma Ücreti
5-) Yapılandırma Ücreti
6-) Kredi Kullandırım Ücreti

İadesi mümkün olmayan masraf türlerinin yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Bu tür masraflarının istenmesi durumunda dava aleyhinize sonuçlanır ve vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle bir avukat yardımı ile işlerinizi yürütmeniz lehinize olacaktır. Önemle belirtmek isterim ki “TİCARİ KREDİLER” de alınan masraflarla ilgili olarak gerek mahkeme gerek hakem heyetine başvuru mümkün değildir.

İadesi mümkün olan masraflar yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Zira bankalar çeşitli isimler altında haksız olarak müşterilerinden bedeller tahsil etmektedirler. Bu nedenle dosya masrafının sadece “masraf” adı altında gösterilmesi veya başka bir isim altında gösterilmesi mümkündür.Ancak uygulamada karşımıza en çok çıkan masraf türleri yukarıda belirtildiği gibidir.

Dosya Masrafı İadesi için Ne Yapılmalı?

Ülkemizde birçok kişi kendi hakkını savunmamakta ve yapılan haksızlıklara bilinçli ya da bilinçsiz olarak göz yummakta. Bunun nedeni ise çeşitli olgulara dayanabilmektedir. Ancak konumuza dönecek olursak; sanıldığının aksine dosya masrafı iadesi aslında çok kolay ve pürüzsüz bir süreçtir. Kendiniz bu süreci başlatıp takip edebileceğiniz gibi bir avukat yardımı ile de yapabilirsiniz. Gerek başvurduğunuz avukatın gerekse sizin izleyeceğiniz yol aynıdır;

1-) İlk olarak bankadan masrafınızı ve bu masrafın türünü gösterir bir belge almanız gerekmektedir. Bu belge çoğu zaman bir dekont şeklinde olabileceği gibi ayrıntılı bir ödeme planı da olabilir. Bazı bankalar bu tür bir belgeyi size vermekte güçlük çıkarabilirler. Ancak unutmayın ki böyle bir belgeyi kanunlar gereği size vermek zorundadırlar. Ayrıca ifade etmekte fayda gördüğüm bir husus ise bu belgeyi vermek için sizden ücret talep eden bankaların mevcudiyetidir. Bu durumda belgeyi alabilmek için ödediğiniz ücretin ( genelde 5.00 TL den başlayıp 50.00 TL ye kadar ) dekontunu almayı ihmal etmeyin zira haksız olarak alınan bu ücretinde iadesi de mümkündür.

2-) Bankadan almış olduğunuz dekont veya ödeme planı ile doğrudan ikametgahınızın bulunduğu yer “TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ” ne veya “TÜKETİCİ MAHKEMESİ” ne gidip başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için masrafı gösterir belge dışında bir de dilekçe gerekmektedir. Hakem heyetleri genellikle kendilerinin hazırlamış oldukları bir dilekçeyi size verirler ve doldurmanızı isterler. Mahkemeye başvuru için ise bir dava dilekçesi gerekmektedir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ – TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Şayet masrafınız 1.272.19 TL nin altında ise başvurmanız gereken yer Tüketici Hakem Heyeti Olacaktır. Buraya başvuru herhangi bir ücrete tabi değildir.

Masrafınız 1.272.19 TL nin üstünde ise başvurmanız gereken merci Tüketici Mahkemesi Olacaktır. Dava açılması başvuru harcına tabi değildir ancak gider avansı mahkemeye depo edilir ve dava kazanıldığı takdirde karşı taraftan alınabilir.
(2014 Yılı Parasal Sınır 1.272.19 TL’dir)

Belirtilen parasal sınırın altında olan başvurular hakkında hakem heyetinin vereceği karar mahkeme kararı niteliğindedir. Bu tür bir kararın ileriki safhalarda ilamlı icraya konu edilmesi mümkündür.

3-) Başvurunuzu yaptıktan sonra hakem heyeti veya tüketici mahkemesinin karar vermesini beklemeniz gerekecek. Hakem heyetlerine yapılan başvurular en geç 3 ay içerisinde sonuçlanır. Günümüzde heyetler iş yoğunluğu nedeniyle 3 aylık süreyi sonuna kadar kullanmaktadırlar. Tüketici mahkemeleri içinde aynı sürenin söz konusu olması muhtemeldir.

4-) Kararın tarafımıza tebliğinden sonra yapmamız gereken ise ilk olarak elimizdeki karar ile bankaya gidip hakkımız olan masrafı talep etmek olacaktır. Yüksek bir ihtimal ile banka bu parayı vermeye yanaşmayacak ve olumsuz cevap verecektir. Bunun üzerine üstümüze düşen görev mahkeme kararını icraya koymaktır. İcra takip yollarından ilamlı icra yoluna başvurmamız gerekir. İcra takibi sonucu bankaya bir ödeme emri tebliğ edilecek ve bu ödeme emrinin içerisinde  tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde masrafı ödemesi aksi taktirde haciz yoluna gidileceği yer alacaktır. Banka ise haciz gelmesini istemeyeceği için 7 gün içinde masrafınızı size ödeyecektir.

Son olarak; birçok avukat dosya masrafı iadesi ile ilgili işlemler için sizden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Zira alacaklarını karşı taraftan ( bankadan ) tahsil etmektedirler.Bu durumda bir avukata başvurmanız yararınıza olacaktır.

Yazar: Konuk Yazar

X