Anasayfa / Adliye / 6494 Sayılı Kanun Yürürlükte, Adli Tatil 20 Temmuz’da Başlıyor

6494 Sayılı Kanun Yürürlükte, Adli Tatil 20 Temmuz’da Başlıyor

6494 sayılı yasa, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Anayasa Mahkemesi’nin 18.07.2012 tarihli iptal kararı ile belirsiz bir hale gelen, uygulamasına devam edilip edilmeyeceği tartışma konusu olan adli tatil, 6494 sayılı Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile geri döndü. Tatilin başlamasından 23 gün önce kabul edilen ve 13 gün önce yürürlüğe giren 6494 sayılı yasa ile, HMK’nın 102 – 104. hükümleri de yine uygulama kabiliyetine kavuştu. Böylece adli yargı, idari yargı ve askeri yargının ilk derece ve yüksek mahkemeleri ile Sayıştay’da 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri adli tatil olarak belirlendi. Adli yıl, her yıl 1 Eylül tarihinde başlayacak. 6494 sayılı yasa ile getirilen diğer değişiklikler ise şöyle:

6494 Sayılı Yasa İle Yapılan Diğer Değişiklikler

  • Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için 20 yıl hakimlik / savcılık yapmış olma şartı getirildi.
  • Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Danıştay Başkanlık Kurulu yeniden yapılandırılıyor, Başkanlar Kurulu getiriliyor.
  • Noterlik büroları, işyeri açma ruhsatından muaf tutulacak.
  • Kurum ve kuruluşlar, bilimsel araştırma yapanlar ile yazılı ve görsel basın mensuplarının ceza infaz kurumlarını ve hükümlüleri ziyaret etmelerinde Adalet Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.
  • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116. maddesi değiştirilerek tutuklulara, ikinci dereceye kadar akrabalarının cenazelerine katılma izni verildi. İzin süresi, yol hariç iki gün olarak belirlendi.

6494 sayılı yasanın tam metni | Resmi Gazete

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Anayasa Mahkemesi, Doktorlara Muayene Yasağı Getiren Hüküm ile Adli Tatile İlişkin Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü yaptığı toplantısında 08.08.2011 tarihinde çıkarılan ve devlet hastanelerinde …

X